Ageas bekomt gunstige uitspraak van het Brussels Hof van Beroep in de MCS-zaak

Het Brussels Hof van Beroep heeft op vrijdag 1 februari 2019 een voor Ageas gunstige uitspraak gedaan, waarbij het alle vorderingen die werden ingeleid door voormalige houders van Mandatory Convertible Securities afwees.

De Mandatory Convertible Securities (MCS) waren niet-gedekte en achtergestelde converteerbare obligaties met een nominaal bedrag van EUR 2 miljard, uitgegeven op 7 december 2007 door de voormalige Ageas Groep*. In overeenstemming met de voorwaarden van de MCS werden de obligaties omgezet in Ageas (nu Ageas) aandelen op 7 december 2010.

De eisers vroegen de omzetting van de MCS in aandelen van Ageas ongedaan te maken, of als alternatief, een provisionele schadevergoeding en de aanstelling van een expert om hun precieze schade te laten vaststellen.

Op vrijdag 1 februari 2019 wees het Brussels Hof van Beroep de vorderingen af. Dat betekent dat de omzetting van de MCS in aandelen van Ageas op 7 december 2010 behouden blijft en dat er geen schadevergoeding verschuldigd is aan de voormalige houders van MCS.

Ageas beschouwt deze uitspraak als een nieuwe positieve stap naar de oplossing van de geschillen uit het verleden. Hierdoor kan het bedrijf zich concentreren op zijn verzekeringsactiviteiten.

* Bestaat uit de Ageas Bank Nederland (Holding) N.V. (nu ABN AMRO Bank N.V.), Ageas Bank SA/NV (nu BNP Paribas Ageas SA/NV), Ageas SA/NV en Ageas N.V. (nu ageas SA/NV)

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Zij biedt Retail en Zakelijke klanten Leven en niet-Leven producten aan ontworpen werden voor hun specifieke behoeften, zowel vandaag als morgen. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas is succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar Ageas actief is, behoort deze tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 50.000 mensen en rapporteerde in 2017 een jaarlijks premie-inkomen van bijna EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage