Covestro verhoogt dividend na sterke bedrijfsprestaties in 2018

Covestro heeft in 2018 sterke resultaten neergezet, terwijl de uitdagingen in de loop van het jaar steeds groter werden. De kernvolumes namen met 1,6% toe en de groepsomzet steeg met 3,4% tot 14,6 miljard euro. Na een zwakker vierde kwartaal kon Covestro echter het winstresultaat van vorig jaar - dat werd gekenmerkt door een uitstekend positief bedrijfsklimaat - niet evenaren. Ondanks de daling van de verkoopprijzen in combinatie met dalende marges in het tweede halfjaar heeft Covestro een EBITDA van 3,2 miljard euro gegenereerd, 6,8% onder het recordjaar 2017. Het nettoresultaat kwam uit op 1,8 miljard euro (-9,3%). Op basis van deze bedrijfsprestaties is Covestro van plan het dividend met ongeveer 9% te verhogen tot 2,40 euro per aandeel (tegenover 2,20 euro vorig jaar).

"De vraag naar onze hightech materialen blijft intact. Dat is een sterke basis voor onze winstgevende groei op lange termijn, vooral in een steeds uitdagendere marktomgeving," legt CEO Markus Steilemann uit. "We hebben in 2018 belangrijke strategische initiatieven gelanceerd om dit groeipad actief te promoten. Daartoe behoren investeringen in specifieke bedrijfssegmenten met een bovengemiddeld vraagpotentieel en een sterkere focus op efficiëntie."

Verdere groei van de vraag met tegelijk afnemende marges

In het onzekere jaar 2018 heeft Covestro ook voor de andere kerncijfers solide resultaten geboekt. De vrije operationele kasstroom (FOCF) daalde tot 1,7 miljard euro als gevolg van hogere investeringen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) kwam uit op 29,5%, ruim boven het meerjarengemiddelde. En de netto financiële schuld bleef met 348 miljoen euro op een laag niveau aan het einde van het boekjaar 2018.

"2018 was een succesvol jaar voor Covestro, dat sterk van start is gegaan. Desondanks konden we ons recordjaar 2017 in zijn geheel niet benaderen", aldus Thomas Toepfer, CFO van Covestro. "De laatste twee jaar werden gekenmerkt door ongewoon hoge marges. Voor 2019 verwachten we dat de vraag zal blijven groeien, maar de marges zullen aanzienlijk dalen als gevolg van de concurrentiedruk".

Vooruitzichten beïnvloed door veranderende competitieve situatie

Covestro verwacht voor 2019 over de ganse lijn een kernvolumegroei van een laag tot middelhoog ééncijferig percentage. De vrije operationele kasstroom (FOCF) zal naar verwachting tussen de 300 en 700 miljoen euro bedragen, terwijl voor het rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROCE) tussen de 8% en 13% wordt geraamd. Door de toegenomen concurrentiedruk verwacht Covestro een EBITDA tussen de 1,5 en 2,0 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2019 zal de EBITDA naar verwachting zo'n 440 miljoen euro bedragen.

Investeringen stellen groei op lange termijn veilig

In 2018 heeft Covestro belangrijke strategische stappen gezet om de positie van de Groep ten opzichte van de concurrentie verder te versterken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de investeringen in rendabele groeisegmenten. De Groep plant in Baytown (Texas, Verenigde Staten) een nieuwe fabriek van wereldformaat te bouwen voor de productie van MDI, een voorproduct voor hardschuim. Een ander voorbeeld is de uitbreiding van de productieactiviteiten voor speciale films met hoge marges op vier locaties ter wereld. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar diversificatie van de portefeuille van de Groep om nog onafhankelijker te zijn van cyclische schommelingen. Covestro genereert momenteel meer dan 50% van de omzet van de Groep met veerkrachtige activiteiten.

Sterkere focus op efficiëntie en effectiviteit

Door middel van een programma dat in 2018 van start is gegaan, zal Covestro de focus op effectiviteit en efficiëntie in de toekomst opvoeren. De kostenbesparingen worden uiterlijk in 2021 geschat op ongeveer 350 miljoen euro per jaar, met als doel de stijging van de operationele kosten te beperken. Dit zal voornamelijk worden bereikt door een meer intensievere samenwerking tussen divisies en een sterker gebruik van digitale oplossingen. De eerste maatregelen zullen in de komende maanden worden geïmplementeerd: er zal een centrale marketingafdeling worden opgezet om de wereldwijde marketing- en communicatiefuncties van de segmenten te consolideren.

Digitale transformatie krijgt vorm

Het bedrijf heeft alle digitale activiteiten sinds 2017 geconsolideerd in het strategische programma ‘Digital@Covestro’, met als doel de digitale transformatie van de Groep te bevorderen. De eerste successen zijn de voorbije maanden duidelijk geworden: de verkoop- en marketingkanalen werden uitgebreid en nieuwe online verkoopplatformen werden ontwikkeld. Sinds 2018 werkt een wereldwijd team in Onderzoek & Ontwikkeling aan het sneller en efficiënter ontwikkelen van applicaties, met behulp van krachtige computersystemen. Zo werden in de productie nieuwe softwareoplossingen ontwikkeld voor predictief onderhoud en herstelling van apparatuur.

Terugkoop van aandelen afgerond

In 2018 heeft Covestro het terugkoopprogramma van aandelen voortgezet, dat in het jaar ervoor van start was gegaan. De onderneming verwierf aandelen in drie tranches van in totaal meer dan 9,8% van het kapitaal en met een waarde van bijna 1,5 miljard euro. Samen met het uitgekeerde dividend betaalde Covestro daarom in het afgelopen boekjaar in totaal circa 1,7 miljard euro aan de aandeelhouders terug. De Raad van Bestuur is van plan de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders een nieuwe machtiging voor te stellen om eigen aandelen in te kopen voor een bedrag van maximaal 10% van het aandelenkapitaal.

Volumegroei in alle segmenten

Het segment polyurethaan kende in 2018 een bescheiden groei van 0,8% en vertoonde daarmee stabiele prestaties op het vlak van verkochte kernvolumes. In vergelijking met 2017 daalde de EBITDA met 19,1% naar 1.763 miljoen euro. Hoewel grotere totale volumes en hogere gemiddelde verkoopprijzen de winst over het volledige jaar gemiddeld genomen verbeterden, konden deze stijgingen de negatieve effecten van de steeds heviger wordende concurrentie niet compenseren, en dit meer bepaald in het vierde kwartaal van 2018. Daarnaast waren er in het boekjaar 2017 niet-recurrente effecten, waardoor de EBITDA naar verwachting in 2018 zou dalen.

De kernvolumes in het segment polycarbonaat stegen met 3,0%. De EBITDA steeg met 21,5% tot 1.036 miljoen euro. Een algemeen positief margeverloop en grotere totale volumes zorgden voor een stijging van de winst, waartoe ook de opbrengst van de verkoop van de Amerikaanse plaatactiviteiten bijdroeg. In de loop van het vierde kwartaal van 2018 werd het resultaat gedrukt door een steeds moeilijker wordende concurrentieomgeving.

De kernvolumes in het segment coatings, kleefstoffen en specialiteiten stegen met 2,5%. Hogere grondstofprijzen en negatieve wisselkoerseffecten leidden tot een neerwaartse druk op de EBITDA, die met 4,5% daalde tot 464 miljoen euro.

Intensievere concurrentie en uitzonderlijke kosten in het vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2018 kende Covestro een volumegroei van 1,7%. Tegelijkertijd werd de marktomgeving aanzienlijk uitdagender. De omzet van de Groep daalde met 7,1%. Naast de toegenomen concurrentie waren eenmalige effecten van negatieve invloed, zoals hogere logistieke kosten als gevolg van de lage waterstand van de Rijn en kosten in verband met het lopende efficiëntieprogramma. Daardoor daalde de EBITDA met 66,7% tot 293 miljoen euro. Het nettoresultaat nam met 86,0% af tot 79 miljoen euro (4e kwartaal 2017: 566 miljoen euro). En met 363 miljoen euro lag de vrije operationele kasstroom (FOCF) 44,6% lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar (655 miljoen euro).

Over Covestro:

Met een totale omzet van 14,1 miljard euro in 2017 behoort Covestro tot ’s werelds grootste polymeerproducenten. Het bedrijf is actief in de productie van hoogtechnologische polymeermaterialen en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor producten die in vele domeinen van het dagelijks leven worden toegepast. De voornaamste afzetmarkten zijn de auto-industrie, de bouwsector, de houtverwerkende industrie, de meubelindustrie en de elektro- en elektronica sector. Andere sectoren zijn sport en vrije tijd, cosmetica, gezondheid en de chemische industrie zelf. Covestro heeft zo'n 30 productievestigingen over de hele wereld en had eind 2017 ca. 16.200 medewerkers (omgerekend naar voltijdsequivalenten) in dienst.