Van Lanschot Kempen rondt verkoop belang in Van Lanschot Chabot | Mandema & Partners af

Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 27 maart 2019

Van Lanschot Kempen maakt vandaag bekend dat de verkoop van haar 49%-belang in Van Lanschot Chabot | Mandema & Partners (VLCMP) aan De Goudse Verzekeringen is afgerond. Aan alle voorwaarden voor de afronding van de verkoop, die op 19 februari is aangekondigd, is voldaan. Deze verkooptransactie is in lijn met Van Lanschot Kempens strategische focus op wealth management.

De boekwinst bedraagt circa € 15 miljoen, met mogelijk een beperkte earn-out in de eerste helft van 2020. In 2017 en in 2018 heeft VLCMP respectievelijk -€ 0,4 miljoen en € 2,4 miljoen bijgedragen aan de nettowinst op basis van IFRS van Van Lanschot Kempen. De positieve impact van deze verkoop op de CET 1-ratio is beperkt.

VLCMP heeft vandaag tevens aangekondigd onder een nieuwe naam verder te gaan: VLC & Partners.


FINANCIËLE AGENDA
24 april 2019                     Publicatie trading update eerste kwartaal 2019    
22 mei 2019                      Algemene Vergadering
24 mei 2019                      Ex-dividend datum
3 juni 2019                        Betaaldatum dividend 2018         
27 augustus 2019             Publicatie halfjaarcijfers 2019      

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com


Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen. 

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering. 

Op financiële data in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Bijlage