KBC Groep: Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep en obligatiehouders van KBC Bank

Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep en obligatiehouders van KBC Bank

Gereglementeerde informatie – 29 maart 2019, 8hu00

Volgende documenten worden beschikbaar op www.kbc.com:

  • Jaarverslag 2018 van KBC Groep (www.kbc.com/investor relations/rapporten)
  • Jaarverslag 2018 van KBC Bank, een 100%-dochtermaatschappij van KBC Groep (www.kbc.com/investor relations/informatie over KBC Bank)
  • Agenda/oproeping voor de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep van 2 mei 2019 (ook aangehecht in PDF)
  • Alle andere informatie met betrekking tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep van 2 mei 2019 (www.kbc.com/corporate governance/algemene vergadering KBC Groep)
  • Alle informatie met betrekking tot de Jaarvergadering van KBC Bank van 24 april 2019 (www.kbc.com/investor relations/ informatie over KBC Bank)

Ter informatie:
De KBC Groep is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en midcapcliënten.
KBC Groep heeft twee belangrijke dochtervennootschappen, te weten KBC Bank en KBC Verzekeringen. Meer informatie met betrekking tot KBC Groep is beschikbaar op www.kbc.com.

Bijlage