Bekaert kondigt herstructureringsplannen in België aan

Bekaert implementeert acties om de financiële prestaties van de business te herstellen. We willen onze concurrentiekracht verhogen en onze capaciteiten en snelheid in het beantwoorden van klantennoden en snel veranderende marktontwikkelingen aanscherpen. We nemen daarom verbeteringsmaatregelen om onze concurrentiepositie in de markt wereldwijd te verbeteren door onze kostenstructuur aanzienlijk te reduceren, zodat de financiële prestaties van de Groep duurzaam verbeteren. 
 
Deze acties omvatten onder meer de intentie om bepaalde activiteiten in België te herstructureren. Het management van Bekaert heeft vandaag de Belgische ondernemingsraden en de Europese ondernemingsraad ingelicht over de voorgestelde maatregelen en hun mogelijke impact op de activiteiten en de tewerkstelling in België. De voorgestelde herstructurering zou in België 281 jobs affecteren. Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan en zal, samen met de sociale partners, de opties evalueren om de sociale impact ervan te beperken. 
 
Voorgestelde actielijnen:
 
1. We willen ons slagvaardiger en kostefficiënter opstellen. Daarom hebben we de intentie om bepaalde activiteiten dichter bij onze operaties te brengen, in locaties met lagere kosten. 
We stellen de verhuis voor van: 
- de productie-gerelateerde standaard labotestactiviteiten naar productievestigingen met een globale servicerol;
- de wisselstukkenactiviteit naar Slovakije, in de nabijheid van onze belangrijkste productievestigingen in Centraal-Europa;
- bepaalde ontwikkelingsactiviteiten op pilootlijnen en de opschaling naar productie van pilootontwikkelingen. Deze activiteiten zouden ondergebracht worden in de relevante 'key learning plants' om de ontwikkeling en het op de markt brengen van product- en procesinnovaties te versnellen.
 
2. De EMEA-markt van staalvezels voor betonversterking is veel moeilijker geworden: onze concurrenten hebben hun productie-footprint verplaatst naar Centraal-Europa of kopen hun vezels aan in lagekostlanden. Bekaert's Dramix®-vestiging in Moen, België, kan aan de huidige prijstrends in EMEA niet langer competitief blijven. De acties om onze positie in de Europese markt voor betonversterking veilig te stellen houden de intentie tot sluiting van de Dramix®-vestiging in Moen, België, in en een verdere uitbreiding van de productie-capaciteit van de Dramix®-vestiging in Petrovice, Tsjechische Republiek.
 
3. We hebben de intentie om bepaalde activiteiten af te bouwen en beter af te stemmen op de businessbehoeften en de nieuwe organisatiestructuur van de Groep. Dit zou een inkrimping van de administratieve en andere ondersteunende rollen inhouden door het potentieel van standaardisatie, centralisatie, uitbesteding en herlocatie meer te benutten.
 
De engineering-, technologie- en functionele afdelingen in België zullen zich veel meer richten op hun respectievelijke wereldwijde expertiserol en fungeren als strategische business partners. 
Zij zullen de business helpen om de korte- en langetermijn doelstellingen waar te maken.