Uitspraak beroep m.b.t. aankopen door KBC Ancora van KBC Groep-aandelen in 2007

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap, Leuven, 9 april 2019 (na beurs)

Uitspraak beroep m.b.t. aankopen door KBC Ancora van KBC Groep-aandelen in 2007

Hof van Beroep te Brussel wijst minderheidsvordering tegen statutaire zaakvoerder van KBC Ancora en Cera integraal af.

Op 5 december 2008 stelden vier minderheidsaandeelhouders van KBC Ancora een minderheidsvordering in tegen de statutaire zaakvoerder van KBC Ancora en diens vaste vertegenwoordiger en tegen Cera. De eisers betwistten de aankoop van 2,3 miljoen KBC Groep-aandelen door KBC Ancora in maart 2007, die plaatsvond in het kader van de splitsing van haar aandelen. Ze betwistten eveneens de aankoop van 3,9 miljoen KBC Groep-aandelen die KBC Ancora medio 2007 verrichtte om samen met Cera de 30%-drempel in KBC Groep te overschrijden in het kader van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnameaanbiedingen die op 1 september 2007 in werking trad. Hun verzoek strekte er in hoofdzaak toe om de aangekochte aandelen tegen aanschaffingsprijs te laten overnemen door de verweerders.

Bij vonnis van 24 oktober 2012 heeft de rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven de vorderingen van de eisers integraal afgewezen.

Op 13 maart 2013 tekenden de eisers hoger beroep aan tegen deze uitspraak. Tevens wijzigden zij het voorwerp van hun vordering in een verzoek om in hoofdzaak een schadevergoeding toe te kennen.

Bij arrest van 9 april 2019 heeft het Hof van Beroep te Brussel de uitspraak van de rechtbank van Eerste Aanleg van Leuven bevestigd, en de vorderingen van de eisers integraal afgewezen.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
24 mei 2019 (17.40 CEST)                  Bekendmaking bedrag en betaaldatum interim-dividend
30 augustus 2019                                 Jaarlijks communiqué boekjaar 2018/2019
24 september 2019 (17.40 CEST)       Jaarverslag 2018/2019 beschikbaar
25 oktober 2019                                   Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage