Solvay eerste kwartaal 2019 resultaten

Lees het volledige persbericht en financiële verslag
Neem deel aan de audioconferentie voor analisten en investeerders om 14u00 CEST

Kw1 winst & verlies 

Onderliggende EBITDA € 571 mln +2,4 % ; -0,6 % organisch [1]

 • Onderliggende EBITDA groei van +2% ondersteund door een gunstig omrekening van valuta;
 • grotendeels stabiel bij constante perimeter en wisselkoersen.
 • Positieve nettoprijszetting compenseerde lagere volumes in de automobiel-, elektronica-, olie- en gasmarkten, evenals de vaste-kosteninflatie.
 • De EBITDA-marge bleef solide op 22%.Advanced Materials € 290 mln -1,8 % ; -5,7 % organisch [1]


 • Onderliggende EBITDA lager door volume- en mixeffecten en hogere grondstofkosten.
 • De lagere vraag in de automobiel- en elektronicamarkten werd nog versterkt door de afbouw van voorraden bij klanten. Dit werd opgevangen door de tweecijferige volumegroei in luchtvaart, die werd aangedreven door commerciële en militaire programma's.
Advanced Formulations € 126 mln +4,2 % ; -1,7 % organisch [1]

 • Onderliggende organische EBITDA licht lager door afname volumes in olie en gas, gedeeltelijk gecompenseerd door positieve nettoprijszetting.
 • De vraag van de stimulatiemarkt voor schalieolie- en gas in Noord-Amerika was lager jaar op jaar, maar stabiliseerde ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Andere markten, waaronder mijnbouw, bleven over het algemeen ondersteunend.


Performance Chemicals € 206 mln +11 % ; +9,9 % organisch [1]

 • Sterke groei van onderliggende EBITDA dankzij hogere prijzen, die hogere grondsstof- en energieprijzen meer dan compenseerden.
 • Volumes bleven stevig in de natriumcarbonaat- en peroxide-activiteiten.

Onderliggende winst per aandeel [2] uit voortgezette activiteiten € 2,01 ; +1,0 %

 • Onderliggende WPA [2] uit voortgezette bederijfsactiviteiten grotendeels stabiel.
 • Totaal onderliggende WPA [2] steeg met +18%, op € 2,80, inclusief sterke bijdrage van de beëindigde polyamide-activiteiten.

Kw1 Cash

Vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten € -91 mln vs € 100 mln in 2018

 • De vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders werd negatief ten gevolge van fasering van het werkkapitaal en hogere voorraden door de zwakkere marktomstandigheden.
 • De onderliggende netto financiële schuld [3] steeg tot €  5,8 mld, van €  5,5 mld aan het begin van het jaar, terwijl de onderliggende hefboomgraad stabiel bleef op 2,1x.

Vooruitzichten voor 2019 

De economische context is sinds februari verslechterd en we verwachten dat dit zich in het tweede kwartaal zal voortzetten. Solvay verwacht daarom nu voor 2019:

 • Stabiele tot bescheiden lagere onderliggende EBITDA op organische basis;
 • Vrije kasstroom aan aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van ongeveer € 490 mln[5], wat bovenop de dividenduitkering een nettoschuldafbouw van ongeveer € 100 mln mogelijk maakt.

Citaat

CEO Ilham Kadri: Solvays resultaten voor het eerste kwartaal waren in lijn met onze verwachtingen, met macro-economische omstandigheden die wogen op de automobiel-, elektronica- en olie- en gasmarkten, terwijl andere, waaronder lucht- en ruimtevaart, een sterke groei kenden.
Sinds mijn startdag op 1 maart gaat onze aandacht uit naar het reageren op de uitdagende marktsomstandigheden, vooral wat betreft het kostenbeheer en het leveren van kasstroom. Samen met ons heruitgelijnd uitvoerend comité ben ik begonnen aan een uitgebreide strategische herziening met also duidelijk doel de waardecreatie in gang te zetten en te versnellen. Met een erfenis van innovatie, sterke klantenrelaties en toewijding aan duurzaamheid, zijn we enthousiast over de toekomstige mogelijkheden.

-----


Alle jaar-op-jaarvergelijkingen zijn gebaseerd op 2018 pro forma cijfers, alsof IFRS 16 was geïmplementeerd in 2018

[1] Organische groei is exclusief omrekeningen van valuta en perimetereffecten, evenals de impact van de implementatie van IFRS 16. 

[2] Onderliggende winst per aandeel, basisberekening. 

[3] Onderliggende netto financiële schuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, geboekt als eigen vermogen onder IFRS. 

[4] Organisceh groei is exclusief omrekeningen van valuta en perimetereffecten, en is te vergelijken met € 2,330 pro forma in 2018, die al het € 100 mln IFRS 16 effect omvat. 

[5] Vrije kasstroom aan Solvay-aandelhouders is vrije kasstroom na financieringsbetalingen en dividenden aan minderheidsbelangen, en is te vergelijken met € 566 mln in 2018. De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (vóór financiering) wordt op ongeveer € 770 mln verwacht in 2019, versus € 846 mln pro forma in 2018.


 VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

  
Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 62 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,3 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (BloombergSOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. 

Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides.
  

Media Relations
  Caroline Jacobs Victoria Binoche  
  +32 2 264 1530 +33 1 44 94 86 72
 
 
Investor Relations
investor.relations@solvay.com Geoffroy Raskin Jodi Allen Bisser Alexandrov
+32 2 264 2158 +32 2 264 1540 +1 6098604608 +32 2 264 3687
Bijlages