Befimmo NV: Tussentijdse verklaring op 31 maart 2019

Befimmo geeft concreet vorm aan haar aangekondigd plan  

In de loop van het eerste kwartaal:

     - ZIN: Befimmo haalt de overheidsopdracht van de Vlaamse Regering binnen:

  • De 70.000 m² kantoren al voorverhuurd voor 18 jaar
  • Meerwaarde (IAS 40) van 49 miljoen € gegenereerd

     - Silversquare: uitbreidingen en uitbouw van nieuwe ruimten lopen

     - Stijging van de reële waarde van de portefeuille van 68,4 miljoen € (+2,56%)

     - EPRA earnings van 0,72 € per aandeel (groepsaandeel)

     - Nettoresultaat van 2,86 € per aandeel (groepsaandeel)

     - Intrinsieke waarde van 59,06 € per aandeel (groepsaandeel)

Na afsluiting van het kwartaal:

     - Pavilion:

  • Operatie gerealiseerd in het kader van het dynamisch beheer van de portefeuille
  • Uitkeerbare meerwaarde van 14,6 miljoen € (0,57 € per aandeel) gegenereerd

     - Fusie door overname van Beway door Befimmo:  

  • Creatie van een capaciteit voor relutieve groei

Bij gelijkblijvende perimeter, bevestiging van de vooropgestelde EPRA earnings per aandeel over het boekjaar

Dividendvooruitzicht van het boekjaar (3,45 € per aandeel) ongewijzigd


Gelieve het volledige persbericht te raadplegen: 

Bijlage