Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2019

Gereglementeerde informatie

Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2019

26 mei 2019 om 23u50 CEST

Nyrstar nodigde vandaag haar aandeelhouders uit om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering op 25 juni 2019 bij te wonen. Deze gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal starten om 11u00 te BluePoint, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België.

De volledige oproeping met de agenda, voorgestelde besluiten en toelichting kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pages/Shareholder-Meetings.aspx.

Over Nyrstar
Nyrstar is een wereldwijde multi-metaalonderneming met een positie als marktleider in zink en lood en een groeiende positie in andere basismetalen en edele metalen die als essentiële grondstoffen worden aangemerkt in de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar onderneemt mijnbouw-, smelterij- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en biedt werk aan ongeveer 4.100 mensen. Nyrstar is gevestigd in België en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar is genoteerd aan de Euronext Brussels onder het tickersymbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms        Head of Investor Relations                              T: +41 44 745 8157                        M: +41 79 722 2152                                       E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Head of Corporate Communications                T: +41 44 745 8295                        M: +41 79 719 2342                                       E: franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage