ASN Bank en Beleggingsfondsen samen klimaatneutraal

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, stevent af op CO2-winst. Vandaag werd bekend dat de duurzame bank, samen met de ASN Beleggingsfondsen, 118% klimaatneutraal is. Dit houdt in dat, met het totaal van alle investeringen en beleggingen samen, meer uitstoot wordt vermeden dan veroorzaakt wordt.

Arie Koornneef, directievoorzitter van ASN Bank, is trots op de resultaten: “We tonen aan dat duurzaam bankieren bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Door het goede voorbeeld te geven en onze meetmethoden en aanpak te delen, helpen we ook andere financiële instellingen vooruit.” In 2014 heeft ASN Bank als eerste bank ter wereld haar klimaatdoelstelling geformuleerd: ‘In 2030 moeten alle investeringen netto klimaatneutraal zijn’.

Koornneef: “We zijn vijf jaar geleden direct gaan meten en rapporteren over deze doelstelling. Dat we deze mijlpaal nu al halen is mooi, maar de urgentie om binnen veilige grenzen van klimaatverandering te blijven is onverminderd groot. Daarom hebben we vorig jaar ons klimaatdoel verder aangescherpt: ‘Het totaal van alle investeringen en beleggingen moet in 2030 een positief effect op het klimaat hebben.’” Dit houdt in dat zij in 2030 meer CO2 uit de atmosfeer opnemen dan ze aan uitstoot veroorzaken. Dit is ambitieuzer dan het klimaatdoel van Parijs.

CO2 uit de atmosfeer halen

“Het doel ‘klimaatpositief’ is de volgende stap. We willen projecten financieren die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals bosaanplant en natuurherstel. Daarmee dragen we positief bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Het is immers van levensbelang om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dat bereiken we natuurlijk niet alleen. Daarom inspireren we andere financiële instellingen om ons voorbeeld te volgen,” aldus Arie Koornneef.