Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA - FMR

Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 augustus 2019 (17.40 CEST)

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 28 augustus 2019 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR LLC., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% neerwaarts onderschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Onderschrijding van de laagste drempel (1%)
Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personenFMR LLC
Datum van drempeloverschrijding27 augustus 2019
Overschreden drempel (in %)1% (neerwaarts)
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer78.301.314
Aantal stemrechten aangehoudenVorige kennisgeving:
FMR LLC:  0
FMR Co., Inc.:  1.949.702
Totaal:  1.949.702
Huidige kennisgeving:
FMR LLC:  0
FMR Co., Inc.:   772.451
Totaal:   772.451
% stemrechten aangehouden0,99%
Keten van gecontroleerde ondernemingenDe participaties toewijsbaar aan FMR LLC zijn afkomstig van participaties van verschillende instellingen voor collectieve beleggingen (ICB’s), die beheerd worden door Crosby Advisors LLC, FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, FMR Co., Inc, FMR Investment Management (UK) Limited and Strategic Advisers LLC, die elk een dochteronderneming zijn van en gecontroleerd worden door FMR LLC. Deze ICB’s hebben aan FMR LLC de toestemming gegeven om naar eigen goeddunken te stemmen met de stemrechten in overeenstemming met het steminstructiebeleid van de Raad van Bestuur van FMR LLC. FMR LLC is geen gecontroleerde onderneming.

 

Volledige controleketting via welke de stemrechten en/of financiële instrumenten effectief aangehouden worden, startend met de ultieme controlerende natuurlijke persoon of juridische entiteit.
   Totaal
Naam  aandelen  stemrechten
FMR LLC
Fidelity Management & Research Company
FMR Co., Inc  0,99%  0,99%

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage