Dexia : Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

Gereglementeerde informatie - Brussel, 16 september 2019 – 8u

Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

De buitengewone algemene vergadering van Dexia NV zal plaatsvinden op woensdag 16 oktober 2019 om 14.30 uur op de maatschappelijke zetel van Dexia, Marsveldplein 5, 1050 Brussel. De aandeelhouders kunnen zich vanaf 14.00 uur aanmelden voor hun registratie die zal gebeuren tussen 14.00 uur en 14.15 uur.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt vandaag bekendgemaakt in de betrokken staatsbladen en in de Belgische en Luxemburgse pers.

Alle nuttige documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG102019/Paginas/default.aspx namelijk:

- de oproepingsbrochure met agenda, bijzonder verslag en voorstel van resoluties,

- het formulier (inzake deelname/volmacht/stemming op afstand).

Enige vraag met betrekking tot deze vergadering kan worden gericht aan de vennootschap op het volgend e-mailadres: shareholder@dexia.com

Meer informatie: www.dexia.com

Perscontacten
Persdienst – Brussel
+32 2 213 57 39
Persdienst – Parijs
+33 1 58 58 58 49
Contact investeerders
Investor Relations – Brussel
+32 2 213 57 66
Investor Relations – Parijs
+33 1 58 58 58 53

Bijlage