Buitengewone algemene vergadering BinckBank besluit conform agendering

Buitengewone algemene vergadering BinckBank besluit conform agendering

Amsterdam, Nederland – 25 september 2019.

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van BinckBank N.V. van 25 september 2019 heeft de algemene vergadering besloten conform agendering. Dit betekent dat onder meer de volgende besluiten zijn genomen:

  • Agendapunt 3: Wijziging van de statuten na beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam;
     
  • Agendapunt 4: Intrekking van door BinckBank ingekochte aandelen.

Zoals aangekondigd op 14 augustus 2019, is vandaag de laatste dag dat BinckBank aandelen verhandeld worden aan Euronext Amsterdam. Dit betekent dat de beëindiging van de notering van BinckBank aandelen effectief zal zijn vanaf 26 september 2019.

Pervragen BinckBank                                                                     Investeerders
Media Relations                                                                               Investor Relations
Harmen van der Schoor                                                                Harmen van der Schoor
+31 20 522 03 78                                                                                +31 20 522 03 78
pers@binck.nl                                                                                   ir@binck.com

Persvragen Saxo Bank                                                                  
Steffen Wegner Mortensen
Head of PR and Public Affairs                                                     
+45 39 77 63 43                                                                                                                                 
STEM@saxobank.com

BinckBank profiel
BinckBank maakt sinds augustus 2019 deel uit van de Saxo Bank Groep. Saxo Bank, gevestigd in Kopenhagen, is een vooraanstaande fintech-specialist die zich richt op multi-asset handelsmogelijkheden en het leveren van ‘Banking-as-a-Service’ aan wholesaleklanten. BinckBank is een online bank voor beleggers die digitale state-of-the-art beleggingsoplossingen biedt om klanten te helpen bij het nemen van verstandige beslissingen om hun financiële toekomst en ambities te realiseren. BinckBank heeft een leidende positie in Nederland en België en een derde positie in Frankrijk terwijl het nieuwe business ontwikkelt in Spanje met specifieke diensten voor de Engelstalige gemeenschap. Naast het B2C-segment biedt BinckBank ook B2B2C-diensten voor onafhankelijke vermogensbeheerders (ZV).

Beide bedrijven stammen uit de eerste generatie internet startups en zijn in korte tijd gegroeid tot toonaangevende banken in de beleggingssector met een duidelijke missie, nl het verder democratiseren van Trading & Investing.

Saxo Bank profiel
Saxo Bank is een vooraanstaande Fintech specialist met een focus op multi-asset handelen en beleggen en het leveren van 'Banking-as-a-Service' aan grootafnemers. Al meer dan 25 jaar streven we naar de democratisering van handelen en beleggen, door klanten door middel van technologie en expertise een naadloze toegang te bieden tot de wereldwijde kapitaalmarkten. Als volledig gereguleerde bank met alle vergunningen, stelt Saxo Bank haar directe klanten in staat verschillende asset categorieën te verhandelen over de breedte van wereldwijde kapitaalmarkten, vanaf één margin account en op verschillende apparaten. Daarnaast biedt Saxo Bank institutionele cliënten uitstekende brokerage-diensten en handelstechnologie, en ondersteunt zo de volledige keten van deze cliënten door het leveren van Banking-as-a-Service (BaaS). De prijswinnende platforms van Saxo Bank zijn beschikbaar in meer dan 20 talen en vormen de technologische ruggengraat van meer dan 100 financiële instanties wereldwijd. Saxo Bank, opgericht in 1992, zette haar eerste online handelsplatform op de markt in 1998 en was daarmee al een Fintech voordat dat woord bestond. Het hoofdkantoor van Saxo Bank ligt in Kopenhagen en Saxo Bank heeft momenteel meer dan 1500 werknemers in financiële centra over de hele wereld, waaronder Londen, Parijs, Zurich, Dubai, Singapore, Shanghai, Hong Kong en Tokyo.

Disclaimer
De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet of besluit. Om deze reden dienen personen die over dit document komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten Saxo Bank en BinckBank elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen door enig persoon. Niet naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de effectenwetgeving in de betreffende jurisdictie. Saxo Bank noch BinckBank noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid ten aanzien van schending door enig persoon van deze beperkingen. Aandeelhouders die enige twijfel hebben ten aanzien van hun positie dienen zich onverwijld door een professioneel adviseur te laten adviseren. Deze aankondiging is niet gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten of Canada.

De informatie in dit persbericht dient niet als volledig te worden beschouwd. Deze aankondiging strekt alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of verkopen of beleggingsadvies of een uitnodiging om beleggingsactiviteiten aan te gaan. Deze aankondiging betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten van BinckBank te kopen in enige jurisdictie.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die beschouwd zouden kunnen worden als “toekomstgerichte uitspraken,” welke uitspraken verband houden met de impact van deze transactie op Saxo Bank en BinckBank. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken die door de woorden "voorzien", "anticipeert", "verwacht" of vergelijkbare uitingen worden voorafgegaan, daardoor worden gevolgd of deze woorden bevatten. Zulke toekomstgerichte uitspraken gelden slechts op de datum van dit persbericht. Hoewel Saxo Bank en BinckBank van mening zijn dat de veronderstellingen waarop hun financiële informatie en toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd redelijk zijn, kunnen ze geen garanties geven dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Toekomstgerichte uitspraken houden naar hun aard een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van ervaringen uit het verleden of van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die verwoord of geïmpliceerd zijn in de toekomstgerichte uitspraken. Mogelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, de ontvangst van toezichtrechtelijke goedkeuringen zonder onverwachte vertragingen of voorwaarden, Saxo Bank's vermogen om BinckBank succesvol te besturen zonder ontwrichting van haar andere business activiteiten, Saxo Bank's vermogen om de verwachte resultaten te behalen met de aankoop van BinckBank, de effecten van concurrentie (met name de reactie op de transactie op de markt), economische omstandigheden in de globale markten waarbinnen Saxo Bank en BinckBank opereren en andere factoren die in de persberichten en andere publieke berichtgeving van Saxo Bank en BinckBank te vinden zijn.

Saxo Bank noch BinckBank noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid ten aanzien van enige financiële of andere informatie opgenomen in dit persbericht met betrekking tot de business of activiteiten of resultaten of financiële toestand van de ander dan wel hun respectievelijke groepen. Saxo Bank noch BinckBank is voornemens of verplicht om toekomstgerichte uitspraken in deze kennisgeving te actualiseren op basis van een verandering in de verwachtingen of een verandering in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een uitspraak is gebaseerd.

Bijlage