Halfjaarresultaten 2019

Gereglementeerde informatie - 27 september 2019 – 18:30

Financiële resultaten

Tijdens het eerste semester 2019 realiseerde Campine een omzet van 101,9 mio € (2018: 113,8 mio €). De winst na belastingen bedroeg 2,33 mio € (2018: 4,67 mio €). De daling in verkoop (-10,4%) en winst (-50,0%) is volledig toe te schrijven aan de verlaagde metaalprijzen in 2019.

“2019 is een moeilijk jaar.” verklaart CEO De Vos “De industriële vraag naar verscheidene van onze producten is momenteel zwak. Bovendien daalden de antimoon- en loodmetaalprijzen substantieel waardoor onze verkoopprijzen en ook de marges op korte termijn onder druk komen.”

De antimoonmetaalprijzen liepen terug met gemiddeld 12,5% t.o.v. het 1e semester 2018 en de loodmetaalprijzen daalden gemiddeld met 14,4%.

“Tijdens de zomermaanden heeft de LME-loodprijs zich fors hersteld en in september lijkt ook de daling van de antimoonmetaalprijs een bodem bereikt te hebben. Beide elementen zouden een positief effect hebben in het laatste kwartaal, waardoor we in 2019 gezien de marktomstandigheden, nog een relatief goed resultaat zullen neerzetten.” voegt De Vos hieraan toe.

“We blijven een cyclisch bedrijf, maar door diversificatie, volumegroei en verhoogde efficiëntie is Campine erin geslaagd om tijdens deze neerwaartse cyclus toch een positief resultaat neer te zetten.” concludeert Voorzitter De Groote.

Resultaten per divisie

Divisie Specialty Chemicals

Marktevolutie en performance

  • De groei in vraag naar vlamvertragers bleef in 2019 tot dusver uit. Vooral de vraag naar materialen die in automobieltoepassingen verwerkt worden, was zwak. Door de onzekerheid in de markt en de voortdurende prijsdalingen hebben vele klanten hun stocks verwerkt tot het minimum en worden nieuwe bestellingen maximaal uitgesteld. De volumes kenden een terugval met 8% in vergelijking met het 1e semester 2018.
  • De omzet daalde tot 43,7 mio € als gevolg van de lagere volumes en de lagere verkoopprijzen van onze antimoonproducten. Deze omzetdaling bleef beperkt tot 8% mede dankzij een veranderde productmix en hogere prijzen voor onze andere vlamvertragende masterbatch producten.
  • De zwakke vraag leidde ook tot verhoogde concurrentie met als gevolg dat de marges onder druk kwamen te staan. Het operationeel resultaat werd ook nog beïnvloed door de nodige afwaardering op onze stocks als gevolg van de dalende grondstofprijzen. Dit leidde tot een break-even resultaat van 0,01 mio € (tov een winst van 1,87 mio € in 2018),


Divisie Metals Recycling

Marktevolutie en performance

  • Meer dan 80% van onze loodproducten worden verwerkt in batterijen, waarvan de automobielsector het grootse segment is. De vraag naar autobatterijen ligt duidelijk lager dan in 2018; maar toch konden we onze verkoopvolumes verhogen tot 34.177 ton (in 2018 32.896 ton) door nieuwe volumes te contracteren. Mede dankzij de nieuwe filterinstallatie die in het 2e semester van 2018 in dienst werd genomen kon de operationele efficiëntie verbeterd worden.
  • De gemiddelde LME-loodprijzen tijdens de eerste jaarhelft 2019 lagen beduidend lager dan in het eerste semester vorig jaar: 1.735 €/ton versus 2.028 €/ton in 2018. Gezien onze verkoopprijzen gelinkt zijn aan de LME is onze omzet dus ook gedaald tot 65,53 mio €, wat een daling is van -10,9% t.o.v. 2018 (73,57 mio €)
  • Het operationeel resultaat in ons recyclagebusinessmodel heeft ook te lijden onder de lagere prijzen van het primair lood en verminderde dan ook tot 3.168 mio € (2018: 5.240 mio €).
  • De activiteiten uit Metals Recovery, waarbij ook andere metalen herwonnen worden, hebben opnieuw substantieel bijgedragen tot de winst.

Vooruitzichten 2019/2020

We verwachten dat de trend van een zwakke vraag zich voor het volledige jaar zal doorzetten in alle Divisies. Een kentering komt pas in het vooruitzicht vanaf begin 2020. Wel lijkt het dat de daling van de antimoonprijs zijn bodem stilaan bereikt heeft. We verwachten dan ook betere resultaten voor de Divisie Specialty Chemicals in het laatste kwartaal van 2019. De evolutie van de LME-loodkoers verbeterde gevoelig tijdens de zomermaanden van een niveau beneden de 1.700 €/ton tot boven de 1.850 €/ton, wat onze winstgevendheid ook ten goede zal komen voor het 2de semester

We rekenen er dus op om 2019 te kunnen afsluiten met een gemiddeld resultaat in een toch zeer moeilijk jaar.

Het volledig persbericht en het  tussentijds financieel verslag zijn beschikbaar in bijlage en op onze website www.campine.com:
voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/financiële
publicaties en kalender/financiële verslagen/ tussentijds financieel verslag 2019.

Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels. Enkel de Nederlandstalige versie is de officiële versie. De Engelstalige versie is een vertaling van de originele Nederlandstalige versie.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen,
 (tel. nr.
+32 14 60 15 49, email: Karin.Leysen@campine.be).

Bijlages