Wouter Devriendt treedt af als CEO van Dexia

Voorwetenschap en gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 8 oktober 2019, 18u

Wouter Devriendt treedt af als CEO van Dexia

De raad van bestuur van Dexia heeft kennis genomen van de beslissing van Wouter Devriendt om Dexia te verlaten om zijn internationale loopbaan een nieuwe wending te geven.

Wouter Devriendt werd als CEO benoemd in mei 2016 en zal Dexia enkele maanden voor het einde van zijn mandaat verlaten.

Om een vlotte overgang te verzekeren in afwachting van definitieve vervanging, zal de heer Bart Bronselaer tijdelijk de rol waarnemen van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité. Bart Bronselaer is lid van de raad van bestuur sinds 2012 en eveneens voorzitter van het risicocomité en lid van het auditcomité. De raad van bestuur zal eerstdaags de zoektocht naar een definitieve opvolger beginnen.

De raad van bestuur wenst Wouter Devriendt uitdrukkelijk te bedanken voor zijn engagement en de gedrevenheid waarmee hij de uitvoering van het geordende resolutieplan in een hogere versnelling heeft gezet. Onder zijn leiderschap zijn de omvang van Dexia en de daarbij horende risico’s meer dan gehalveerd en werd een verregaande organisatorische vereenvoudiging succesvol gerealiseerd. Keer op keer slaagde Wouter erin de verwachtingen te overtreffen ondanks de uitzonderlijk complexe uitdagingen die eigen zijn aan de ontmanteling van Dexia.

De raad van bestuur wenst Wouter alle succes in zijn verdere loopbaan.

De raad van bestuur heeft het volste vertrouwen in het management team dat hij heeft opgebouwd en dat de uitvoering van de geordende resolutie van Dexia zal verderzetten.

Perscontacten
Persdienst – Brussel
+32 2 213 57 39
Persdienst – Parijs
+33 1 58 58 58 49
Contact investeerders
Investor Relations - Brussel
+32 2 213 57 66
Investor Relations - Parijs
+33 1 58 58 58 53

Bijlage