Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 24 oktober 2019

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Norges Bank, ontvangen op 21 oktober 2019

  • Op 21 oktober 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 18 oktober 2019 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door:
    • Een persoon die alleen kennis geeft.
  • Op de datum van de kennisgeving bezit Norges Bank (indirect) in totaal 1.937.394 stemrechten en 86.239 gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall).
  • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezit Norges Bank op de datum van de kennisgeving (indirect) in totaal 2,82% van het totaal aantal stemrechten.
  • Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank – die optreedt als opdrachtgever – en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.
  • De kennisgeving van Norges Bank kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving