Fagron realiseert omzetstijging van 16,4%

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 14 april 2020 – 7am CET

Fagron realiseert omzetstijging van 16,4% 

Impact COVID-19 pandemie beperkt 

Kernpunten

 • Omzet steeg met 16,4%1 (+19,2% CER2) naar € 141,6 miljoen
 • Organische omzetgroei van 9,2% CER
 • Sterke performance in alle regio’s, Noord- en Latijns-Amerika in het bijzonder
 • Impact van COVID-19 vooralsnog beperkt en niet-materieel
  • Fagron is volledig operationeel in alle markten waar zij actief is
  • Supply chain nagenoeg onverstoord
  • Tijdelijke verschuiving in vraag naar producten
 • Wereldwijde onzekerheid over gevolgen COVID-19 voor 2020 vraagt om kostenbeheersing en gedisciplineerde kapitaalallocatie
 • Voorstel dividend 2019 verlaagd naar € 0,08 per aandeel 

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “Fagron heeft in het eerste kwartaal van 2020 over de volle breedte een uitstekende performance laten zien. Europa liet in het eerste kwartaal een goede ontwikkeling van de organische omzetgroei zien, terwijl Noord-Amerika en Latijns-Amerika hun sterke performance wisten voort te zetten. 

Hoewel wij per saldo een beperkte impact op onze resultaten zien, zorgt de uitbraak van COVID-19 sinds de start van 2020 voor een nieuwe realiteit, zowel wat betreft de inrichting van onze operaties, als de vraag naar en beschikbaarheid van onze producten.

De veiligheid en het welzijn van onze werknemers heeft onze absolute prioriteit. Tegelijkertijd is het kunnen leveren van onze producten in deze tijd van toenemende schaarste van specifieke grondstoffen en geneesmiddelen en druk op de gezondheidszorg belangrijker dan ooit. In al onze faciliteiten hebben we strikte maatregelen getroffen om onze medewerkers optimaal te beschermen en tegelijkertijd de continuïteit van onze activiteiten te waarborgen. 

De uiteindelijke impact van COVID-19 op de performance van Fagron laat zich op dit moment nog lastig voorspellen, omdat het virus in veel van de markten waarin wij actief zijn nog volop in de uitbraak en de daar aan gerelateerde maatregelen zitten. We zien enerzijds dat de vraag naar specifieke producten uitzonderlijk hoog is, met name bij Brands en Essentials. Compounding Services speelt een belangrijke rol in het oplossen van een aantal knelpunten, zoals het bereiden van producten die schaars of niet meer voorradig zijn, en het ontlasten van overbelaste verpleegkundigen en ziekenhuizen. Hiermee bewijst Compounding Services eens en te meer haar toegevoegde waarde in deze uitzonderlijke marktomstandigheden. Anderzijds wordt Compounding Services ook geraakt doordat planbare zorg wordt uitgesteld of afgeschaald. Per saldo zijn wij ervan overtuigd dat de strategische positie en het belang van bereidingen, zowel in de (ziekenhuis)apotheek als door Fagron, aan terrein zal winnen. 

Wij zijn vol vertrouwen dat wij met ons wereldwijde team en netwerk goed in kunnen spelen op de gewijzigde omstandigheden, waardoor we onze positie als betrouwbare partner voor onze klanten verder kunnen bestendigen, nu en in de toekomst. COVID-19 zorgt voor veel onzekerheid en het is op dit moment nog te vroeg om te voorspellen in welke mate dit onze activiteiten zal beïnvloeden. Om te waarborgen dat ons potentieel op de lange termijn niet wordt ingeperkt, nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen, zoals meer focus op kostenbeheersing, een gedisciplineerde kapitaalallocatie en strikt cash flow management, zodat we kunnen blijven investeren in onze verdere ontwikkeling. Als onderdeel hiervan is het voorstel voor het dividend over 2019 verlaagd naar € 0,08 per aandeel.

De huidige omstandigheden vergen het uiterste van onze medewerkers, die als onderdeel van de frontlinie zich maximaal inzetten om ziekenhuizen en apotheken zo goed mogelijk te kunnen beleveren. Het maakt me ontzettend trots dat we als organisatie met al onze betrokken en gemotiveerde medewerkers bijdragen aan een gezondere toekomst, ook in deze uitdagende tijden.” 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Fagron realiseert omzetstijging van 16,4%