Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gereglementeerde Informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

16 april 2020 om 21.00 CEST

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 16 april 2020 een transparantiemelding heeft ontvangen van Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde fysieke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde fysieke persoon, Etienne Schouppe BV, acht nog andere niet verder genoemde fysieke personen en Galina BV overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van de wet van 2 mei 2007.

In hun kennisgeving melden Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde fysieke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde fysieke persoon, Etienne Schouppe BV, acht nog andere niet verder genoemde fysieke personen en Galina BV dat, ingevolge de drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen en het sluiten of wijzigen van een akkoord van onderling overleg, op 7 april 2020, Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde fysieke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde fysieke persoon, Etienne Schouppe BV, negen nog andere niet verder genoemde fysieke personen en Galina BV 7,80% van de stemrechten van Nyrstar bezitten. Zij hebben aldus de deelnemingsdrempel van 7,5% overschreden.

Inhoud van de kennisgeving

De op 15 april 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving
Drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen
Het sluiten of wijzigen van een akkoord van onderling overleg

Kennisgeving door          
Personen die in onderling overleg handelen

Kennisgevingsplichtige personen             
Kris Vansanten
Kris Vansanten BV
Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon
E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon
Etienne Schouppe BV
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Galina BV

Datum van drempeloverschrijding
07/04/2020

Overschreden drempel (in %)       
7,5

Noemer
109.873.001

Details van de kennisgeving        

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie  
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten  
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten  
Kris Vansanten 2.000.000 2.500.000   2,28%   
Kris Vansanten BV 500.000 500.000   0,46%    
Quanteus Group BV 3.000.000 3.000.000   2,73%    
Subtotaal 5.500.000 6.000.000   5,46%    
Natuurlijke persoon 755.155 755.155   0,69%    
E3V & Partners BV 494.845 744.845   0,68%    
Subtotaal 1.250.000 1.500.000   1,37%    
Natuurlijke persoon 0 0   0,00%    
Etienne Schouppe BV 110.000 110.000   0,10%    
Subtotaal 110.000 110.000   0,10%    
Natuurlijke persoon   26.000   0,02%    
Natuurlijke persoon   31.000   0,03%    
Galina BV   48.000   0,04%    
Subtotaal   105.000   0,10%    
Natuurlijke persoon 61.000 61.000   0,06%    
Natuurlijke persoon 720.000 720.000   0,66%    
Natuurlijke persoon   40   0,00%    
Natuurlijke persoon   1.784   0,00%    
Natuurlijke persoon   3.590   0,00%    
Natuurlijke persoon   2.112   0,00%    
Natuurlijke persoon   62.000   0,06%    
Subtotaal 781.000 850.526   0,77%    
  Total Fina Elf 8.565.526 0 7,80% 0,00%  
       
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten 
 
Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Vervaldatum


DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn of -datum

DD/MM/YYYY of tekst
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwikkeling
             
  TOTAAL   0 0  
       
  TOTAAL (A & B)

 
  # stemrechten % stemrechten  
     8.565.526 7,80%  

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)                                                                                               
Kris Vansanten controleert voor 90% Kris Vansanten bv en voor 75% Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon controleert Etienne Schouppe BV
Natuurlijke persoon en natuurlijke persoon controleren Galina BV

Bijkomende informatie   
N/A

Varia
Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/media/regulatory-releases.

De kennisgeving kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-structure.

Contactpersoon voor vragen met betrekking tot het transparantiebericht, de kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal     M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage