Solide groei van de EBITDAaL in Kw1 Update voor het dividend in de context van COVID-19 (errata)

Persbericht
Embargo tot 23 april 2020 om 7.00 u.
Gereglementeerde informatie

Financiële informatie voor het eerste kwartaal van 2020

Solide groei van de EBITDAaL in Kw1
 Update voor het dividend in de context van COVID-19

 • Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met +3,9% j-o-j dankzij 9 duizend nettotoevoegingen in het afgelopen kwartaal 
 • Het aantal convergente klanten steeg met +40,0% j-o-j dankzij 21 duizend nettotoevoegingen in het afgelopen kwartaal
 • Omzet in Kw11: +1,9% j-o-j / Omzet uit retaildiensten1: +4,6% j-o-j
 • EBITDAaL in Kw11: +7,6% j-o-j

Impact van COVID-19

 • De lockdown had een impact op de commerciële en operationele dynamiek. De tijdelijke sluiting van de shops had een impact op de werving van nieuwe mobiele en convergente klanten en op de verkoop van toestellen. Het klantenverloop is echter verbeterd. Daarnaast laten roaming, sms-verkeer en ICT-projecten een daling optekenen, terwijl het spraakverkeer is toegenomen.
 • Er heerst nog steeds onzekerheid over de coronamaatregelen en de impact daarvan op de Belgische economie.
 • Momenteel verwacht Orange Belgium dat de situatie in verband met COVID-19 een gematigde negatieve impact zal hebben op de omzet van 2020, en een beperktere impact op de EBITDAaL aangezien de omzet uit de verkoop van toestellen, sms-verkeer en roaming een geringe impact heeft op de EBITDAaL, en dankzij kostenbeheersing. De eCapex in 2020 zouden gematigd moeten afnemen als gevolg van bepaalde beperkingen tijdens de lockdownperiode.
 • Orange Belgium zal na het tweede kwartaal, wanneer er meer duidelijkheid heerst over de situatie in verband met COVID-19, een update van zijn financiële vooruitzichten voor 2020 in overweging nemen.
 • Rekening houdend met de huidige situatie en de onzekerheid, beveelt de raad van bestuur de jaarlijkse algemene vergadering aan om het dividend over 2019 niet te verhogen tot 0,60 euro per aandeel zoals aanvankelijk voorzien, en een ongewijzigd dividend van 0,50 euro per aandeel te handhaven.

Operationele hoogtepunten voor Orange Belgium in Kw1 2020

 • Sterk aantal nettotoevoegingen in het convergente segment bevestigt aantrekkelijkheid van de Love Duo/Trio-aanbiedingen. Orange Belgium wist 21 duizend abonnees te overtuigen (+8,1% j-o-j) en bereikte 280 duizend Love-klanten (+40% j-o-j). Love Duo is nog steeds goed voor twee derde van de brutotoevoegingen. Het aantal convergente mobiele klanten vertegenwoordigt 17,4% van alle mobiele postpaidklanten, een stijging van 470 basispunten tegenover Kw1 2019. Door de vertraging in de installatietijd zal de impact van COVID-19 op de verkoop in maart in Kw1 voornamelijk in Kw2 zichtbaar worden.
 • Aantal mobiele postpaidklanten neemt toe ondanks concurrentie en de impact van COVID-19. Het aantal klanten met een mobiel abonnement steeg met 9 duizend tot 2,6 miljoen abonnees (+3,9% j-o-j). De introductie van de nieuwe mobiele portefeuille 'GO' in maart, de eerste mobiele gezinsformule in België, had te lijden van de quarantainemaatregelen als gevolg van de COVID-19-uitbraak.
 • De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalt licht met 1,9% j-o-j tot 75,9 euro als gevolg van het steeds grotere aantal klanten met een voordeliger Love Duo-abonnement, nu reeds goed voor 14% van alle Love-klanten.
 • De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalt licht met 2,5% j-o-j tot 20,3 euro, als gevolg van lagere bundeloverschrijdende inkomsten door de Europese regelgeving voor internationale oproepen en de gevolgen van COVID-19 voor sms-verkeer en roaming, gedeeltelijk gecompenseerd door de migratie naar duurdere tariefplannen.

Operationele kerncijfers van Orange Belgium

  Kw1 2019 Kw1 2020 Variatie
Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2.490 2.588 3,9%
nettotoevoegingen (in '000) 21 9 -58,3%
ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 20,8 20,3 -2,5%
Convergente klanten (in '000) 200 280 40,0%
nettotoevoegingen (in '000) 20 21 8,1%
ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 77,4 75,9 -1,9%
Convergente mobiele klanten als % van de klanten met een mobiel abonnement 12,7% 17,4% 470 bp
       

Geconsolideerde financiële hoogtepunten in Kw1 2020

 • Omzet stijgt met 1,9% j-o-j1 tot 333,9 miljoen euro, wat voornamelijk kan worden toegeschreven aan de hogere omzet uit retaildiensten (+4,6% j-o-j1) dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+35,8% j-o-j), die de lagere groothandelsinkomsten compenseert (-2,1% j-o-j). De groothandelsinkomsten daalden voornamelijk door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-4,8 miljoen euro), die geen impact hebben op de EBITDAaL, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere mvno-inkomsten.
 • EBITDAaL stijgt met 7,6% j-o-j1 tot 62,2 miljoen euro, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit retaildiensten, de verbeterde kabelactiviteiten en kostenefficiënties als gevolg van ons 'Bold Inside'-transformatieplan. De EBITDAaL van de kabelactiviteiten liet dit kwartaal een positief resultaat optekenen van 2,5 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,1 miljoen euro in Kw1 2019, maar met een negatieve kasstroom van -6,3 miljoen euro (tegenover -13,4 miljoen euro in Kw1 2019).

Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers

  gerap- vergelijk-   vergelijk- gerap-
  porteerd baar1   baar porteerd
in miljoen euro Kw1 2018 Kw1 2018 Kw1 2019 Variatie Variatie
Omzet 318,2 327,7 333,9 1,9% 4,9%
Omzet uit retaildiensten 205,7 214,9 224,8 4,6% 9,3%
EBITDAaL 58,0 57,8 62,2 7,6% 7,1%
Marge als % van de omzet 18,2% 17,6% 18,6% 100 bp 38 bp
eCapex -36,9 -36,9 -35,1 -4,8% -4,8%
Operationele kasstroom2 21,1 20,9 27,0 29,6% 27,9%
Netto financiële schuld 252,1   229,0   -9,2%
           
 1. De vergelijkingsbasis omvat BKM 2019 vóór de overname
 2. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex

Michaël Trabbia, Chief Executive Officer:

De COVID-19-pandemie heeft voor iedereen ingrijpende gevolgen. In de context van deze wereldwijde crisis is de bescherming van onze werknemers, onze klanten, onze leveranciers en onze onderaannemers onze belangrijkste prioriteit, en wij volgen de beslissingen en aanbevelingen van de bevoegde overheidsinstanties strikt op. Daarnaast hebben we vooral inspanningen geleverd om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, omdat connectiviteit voor Belgische consumenten, bedrijven, ziekenhuizen en de overheid meer dan ooit cruciaal is. Tot slot zijn we van oordeel dat er voor ons een belangrijke maatschappelijke rol is weggelegd om het land in deze moeilijke tijden te steunen. We hebben de boodschap 'BlijfThuis'/'StayHome' proactief gepromoot, we hebben onze klanten een speciaal platform en extra data aangeboden, en we hebben de regering geholpen om via geanonimiseerde data een inzicht te krijgen in mobiliteitsgegevens. Ook hebben we concrete en betekenisvolle steun geboden aan ziekenhuizen en woonzorgcentra in de vorm van gezichtsmaskers en oplossingen voor cyberbeveiliging en communicatie. Orange Belgium heeft samen met de leden van zijn uitvoerend management op persoonlijke titel een gezamenlijke schenking gedaan om een middlecare-eenheid voor COVID-19-patiënten te financieren.

Op 9 maart introduceerden we GO, onze vernieuwde mobiele portefeuille met exclusieve mobiele gezinskortingen en wisten we onze positie als Bold Challenger opnieuw te bevestigen. Onze convergente formules Love Duo en Love Trio zijn tal van nieuwe klanten blijven overtuigen.

De quarantainemaatregelen, met de tijdelijke sluiting van de shops, hebben echter een invloed gehad op onze omzet, en die daling is slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere omzet in andere kanalen, voornamelijk digitaal en televerkoop. We treffen voorbereidingen om de shops weer te openen wanneer dat mogelijk wordt, met alle noodzakelijke beschermingsapparatuur en hygiënische maatregelen.

In april heeft de regulator zijn ontwerpbesluit over de groothandelstarieven voor kabeltoegang voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat omvatte onder andere een aanzienlijke verandering in de methodologie voor kostendekking in vergelijking met het laatste ontwerpbesluit, die voor klanten enorm nadelig zou zijn. Deze aanzienlijke verandering in de laatste fasen van het proces zou betekenen dat de werkelijke kosten van de kabeleigenaaars in aanzienlijke mate worden overgecompenseerd. Bovendien leiden de veronderstellingen mettertijd tot een flink buitensporige en ongerechtvaardigde stijging van de groothandelstarieven tot wel 25%. Als dusdanig zou het ontwerpbesluit per definitie tot gevolg hebben dat de prijzen op de Belgische breedbandmarkt jaar na jaar fors stijgen, hoewel de Belgische markt nu reeds tot de duurste van Europa behoort. In het belang van de Belgische klanten vragen we de Europese Commissie en de regulatoren met aandrang om het ontwerpbesluit materieel te verbeteren op basis van de werkelijke kosten en zonder enige overcompensatie.

Arnaud Castille, Chief Financial Officer:

De maatregelen die als gevolg van de coronapandemie zijn genomen, zullen een impact hebben op de financiële resultaten van de onderneming. De impact in het eerste kwartaal van dit jaar gold voor een periode van circa twee weken, dus het is nog te vroeg om voorspellingen te doen voor de rest van het jaar. We kunnen ons echter voorstellen dat de omzet zal worden beïnvloed door een geringer brutoaantal nieuwe mobiele en convergente klanten, deels gecompenseerd door een lager klantenverloop. De daling in de verkopen van toestellen zal een impact hebben op de omzet, maar we zouden na de crisis ook een herstel kunnen zien. We hebben daarom inspanningen geleverd om onze kosten aan te passen, die mede door de daling van de kosten voor klantenwerving eveneens zijn afgenomen. We verwachten over het jaar bijgevolg slechts een beperkte impact op de EBITDAaL. We zullen de impact van COVID-19 en de potentiële aanpassing van onze vooruitzichten na het tweede kwartaal opnieuw evalueren. Bovendien heeft Orange Belgium een solide balans met een schuldgraad van 0,8.

De introductie van onze nieuwe mobiele portefeuille zal onze klanten niet alleen eenvoud bieden, maar zal ook helpen bij de stroomlijning van onze processen die bedoeld zijn om  de kosten voor het beheer van die portefeuilles te verlagen.

In het licht van het Bold Inside-programma zijn we de nodige inspanningen blijven leveren om onze kosten te beheersen. Dat heeft vruchten afgeworpen, met stabiele kosten tegenover vorig jaar in een context van omzetgroei.

Na de bevestiging van de mededingingsautoriteiten dat er voor de uitvoering van de overeenkomst over het gedeelde mobiele toegangsnetwerk met Proximus geen bijkomende voorlopige maatregelen meer vereist zijn, konden we werknemers overplaatsen naar de nieuwe joint venture, MWingz, en van start gaan met de uitvoering van onze overeenkomst.

Bijlage