Intervest Offices & Warehouses: Tweede oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2020

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses nv bijgevolg opnieuw uitgenodigd op een tweede ene vergadering op 18 mei 2020, die geldig zal beraadslagen en besluiten over dezelfde dagorde.


Bijlage