Intervest Offices & Warehouses:Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2020

Vastgoedportefeuille: € 932 miljoen, groei met 4%

Waardestijging door aanscherping rendementen in logistiek vastgoed met gemiddeld 9 bp

EPRA resultaat per aandeel: € 0,36 (€ 0,38 - 1e kwartaal 2019)

EPRA NAV: € 22,45 per aandeel (€ 21,79 - 31 december 2019)

Bezettingsgraad: 91% totaal, daling met 2%-punten
89% kantoren: quasi stabiel
93% logistiek vastgoed: daling met 2%-punten

Beperkte schuldgraad: 40%

Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,0% (2,4% 1e kwartaal 2019)

Beoogd brutodividend per aandeel voor 2020: € 1,53, op hetzelfde peil als voor 2019

Verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2020 op basis huidige forecasts tussen € 1,60 en € 1,65

Solide basis door sectorale spreiding van huurders, € 119 miljoen ongebruikte kredietlijnen en sterke balans met solide financiële ratio’s

Bijlage