Intervest Offices & Warehouses verwerft vennootschap met kantoorgebouw in Herentals voor logistiek ontwikkelingsproject

Intervest verwerft 100% van de aandelen van Gencor nv, vennootschap met een kantoorgebouw en grondpositie in Herentals, grenzend aan de bestaande eigendommen van Intervest, Herentals Logistics. Hierdoor wordt een verdere ontwikkeling van de volledige site mogelijk. De aanschaffingsprijs van het vastgoed voor de berekening van de prijs van de aandelen bedraagt circa € 11 miljoen.


Bijlage