Intervest Offices & Warehouses: Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2020

Op 29 april 2020 werd een eerste buitengewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses bijeengeroepen. Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, is vandaag 18 mei 2020 een nieuwe buitengewone algemene vergadering gehouden, met dezelfde agenda. 


Bijlage