Persbericht Biocartis Group NV: Multicenterstudie in de VS toont dat Idylla™ snelle en accurate mutatietesting resultaten mogelijk maakt in diverse laboratoria settings

PERSBERICHT: 26 juni 2020, 07:00 CEST

Multicenterstudie in de VS toont dat Idylla™ snelle en accurate mutatietesting resultaten mogelijk maakt in diverse laboratoria settings

Mechelen, België, 26 juni 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de publicatie aan in het ‘American Journal of Clinical Pathology’ van een nieuwe multicenterstudie1 geleid door onderzoekers van Dartmouth’s en Dartmouth-Hitchcock’s Norris Cotton Cancer Center (Lebanon, New Hampshire, VS). De studie toonde dat Idylla™, het moleculair diagnostiekplatform van Biocartis, in vergelijking met huidige standaard testing methodes de tijd-tot-resultaat van mutatietesting aanzienlijk kan verbeteren, onafhankelijk van de grootte van het laboratorium.

Het nieuwe multicenteronderzoek omvatte 20 laboratoria van verschillende aard en omvang in de VS en Puerto Rico, en gegevens van bijna 800 colorectale (darm)kankerstalen. Het is dan ook één van de grootste onderzoeken waarin Idylla™ betrokken is. In tegenstelling tot andere studies, die vaak de doorlooptijd van de test onderzoeken, richtte deze studie zich op het volledige traject van het staal, oftewel de doorlooptijd tussen het bestellen van de test en het ontvangen van de resultaten, waarbij ook stappen zoals het transport van het staal naar het laboratorium of de tijd nodig voor de patholoog om af te tekenen, in rekening werden genomen. Onderzoekers ontdekten dat de gemiddelde doorlooptijd van testresultaten met meer dan 50% kon worden teruggebracht van 15 dagen naar 5 dagen, waarbij sommige resultaten binnen één dag beschikbaar waren, met Idylla™.

De studie, die gebruik maakte van de Idylla™ KRAS Mutation Assay (RUO2) en de Idylla ™ NRAS-BRAF Mutation Assay (RUO), concludeerde ook dat de eenvoud en het gebruiksgemak van Idylla™, vergeleken met andere moleculaire technieken, het geschikt maken voor integratie in laboratoria van elke omvang, inclusief laboratoria met weinig moleculaire expertise. Ten slotte richtte de studie zich op het gebruik van minimale weefselhoeveelheid van de stalen, wat aantoont dat Idylla™ zelfs kleinere op weefsel gebaseerde stalen met succes kan analyseren.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, verklaarde: “We zijn erg blij met deze grote nieuwe multicenterstudie die zich richt op het volledige traject van het staal. De resultaten tonen aan dat Idylla™ zeer sterk presteert wat betreft het leveren van zeer nauwkeurige, snelle resultaten, maar ook wat betreft de eenvoud, waardoor Idylla™ zelfs voor de kleinere laboratorium setting geschikt is.”

Gregory Tsongalis, PhD, HCLD, CC, Professor en Vice Chair of Research in het ‘Department of Pathology and Laboratory Medicine’ van Dartmouth’s Geisel School of Medicine, reageerde: “Onze resultaten zijn in lijn met de bevindingen van andere onderzoeken die succesvolle analyses met Idylla™ tonen, gebruik makend van zeer kleine hoeveelheden weefsel, waaronder deze die te klein worden geacht voor de standaard moleculaire testmethoden. De eenvoud en het gebruiksgemak van Idylla™ in vergelijking met andere moleculaire technieken maakt het geschikt voor routinematig testing in laboratoria.”

----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel        +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie. Dit is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.
1 Tsongalis et al., “Comparison of Tissue Molecular Biomarker Testing Turnaround Times and Concordance Between Standard of Care and the Biocartis Idylla Platform in Patients With Colorectal Cancer”, Am J Clin Pathol. 2020 Jun 11;aqaa044. doi: 10.1093/ajcp/aqaa044. Online gepubliceerd vóór print

2 RUO = ‘Research Use Only’: enkel voor onderzoeksdoeleinden, niet voor gebruik in diagnostische procedures