Besluiten aandeelhoudersvergadering Vastned

Vastned, de beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, publiceert de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) van 25 juni 2020.

Aandeelhouders hebben de jaarrekening over het boekjaar 2019 vastgesteld en hebben het voorstel tot uitkering van dividend over het boekjaar 2019 ten bedrage van € 1,43 per aandeel aangenomen. Aangezien op 20 augustus 2019 een interim-dividend is uitgekeerd van € 0,58 per aandeel, bedraagt het slotdividend 2019 € 0,85 per aandeel.

Op 29 juni 2020 noteert het aandeel Vastned ex dividend en op 13 juli 2020 wordt het slotdividend betaalbaar gesteld.

Aandeelhouders hebben het voorstel voor het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019 aangenomen, het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over het boekjaar 2019 is niet aangenomen.

Aandeelhouders hebben het voorstel tot het wijzigen van het Beloningsbeleid voor de Directie alsmede tot het vaststellen van het Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen niet aangenomen. De aanpassingen waren voorgesteld om het beleid in lijn te brengen met recentelijk ingevoerde wettelijke voorschriften ter uitvoering van de herziene Europese aandeelhoudersrichtlijn (richtlijn (EU) 2017/828). Daarmee blijft het huidige beloningsbeleid van kracht. De adviserende stemming over het Remuneratierapport 2019 was tevens negatief. Aandeelhouders hebben voorts het voorstel tot het machtigen van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen niet aangenomen. Aandeelhouders hebben het voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP als externe accountant van Vastned voor een termijn van vier boekjaren aangenomen.

De leden van de Directie en Raad van Commissarissen hebben kennisgenomen van deze stemuitslagen en zullen de dialoog met aandeelhouders aangaan, zoals gebruikelijk.

De stemuitslagen van de AvA worden binnen 15 dagen op de website vermeld.