Nyrstar geeft een update met betrekking tot de tweede buitengewone algemene vergadering te houden op 30 juni 2020

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nyrstar geeft een update met betrekking tot de tweede buitengewone algemene vergadering te houden op 30 juni 2020

26 juni 2020 om 21u45 CEST

In het licht van een beslissing vandaag genomen door de rechtbank van Antwerpen, geeft Nyrstar NV (de "Vennootschap") vandaag een update over de tweede buitengewone algemene vergadering te houden op 30 juni 2020 met de besluiten aangaande het voorstel tot de ontbinding van de Vennootschap als agendapunten.  

Overeenkomstig de Belgische wetgeving, had de Raad van Bestuur van de Vennootschap het besluit om de Vennootschap te ontbinden voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering volgend op de beslissing door de aandeelhouders om de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap af te wijzen (hetgeen was voorgesteld door de Raad van Bestuur) tijdens de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019.

De Vennootschap heeft dan kennisgenomen van het bericht van de Belgische autoriteit voor financiële diensten en markten (de “FSMA”) van 2 juni 2020. Overeenkomstig dit bericht, was de FSMA van mening dat de Vennootschap de beslissing tot de ontbinding van de Vennootschap zou moeten uitstellen tot minstens 3 maanden na de een definitieve rechterlijke beslissing over de procedure tot aanstelling van een college van experten zal zijn gevallen.

Volgend op deze aankondiging, zoals bekendgemaakt op 10 juni 2020, heeft de Raad van Bestuur verdere uitwisselingen gehad met de FSMA. In het licht van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 waarbij de aandeelhouders het voorstel om de activiteiten van de Vennootschap hadden afgewezen, had de Raad een verplichting om de aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap. Een beslissing met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap behoort toe aan de bevoegdheid van enkel de aandeelhoudersvergadering.

Rekening houdend met al het voorgaande heeft de Raad van Bestuur de algemene vergadering bijeengeroepen met het voorstel om de stemming over de ontbinding van de Vennootschap uit te stellen tot drie maanden na de definitieve beslissing over de aanstelling van een deskundige in de voormelde procedure en een aanbeveling dat de aandeelhouders het uitstel in die zin goed te keuren tijdens die buitengewone algemene vergadering die op 30 juni stond gepland. De Raad van Bestuur heeft ook Urion Holdings (Malta) Ltd., een onrechtstreekse dochteronderneming van Trafigura Group Pte Ltd (“Trafigura”), op verzoek van de FSMA, gevraagd om bekend te maken of het al dan niet vóór het uitstel van de stemming over de ontbinding zou stemmen en Nyrstar heeft geen antwoord daarop gehad en is daarom niet op de hoogte, en is nooit op de hoogte geweest, van Trafigura’s stemgedrag.  

Minderheidsaandeelhouders, waaronder de heer Kris Vansanten, hebben vervolgens een kortgeding aangespannen voor de rechtbank van Antwerpen om de rechtbank te verzoeken de beslissing over de ontbinding van de vennootschap uit te stellen (i) tot drie maanden nadat een eindverslag is uitgebracht door een college van deskundigen waarvan de benoeming is gevraagd in een afzonderlijke procedure voor de rechtbank, of, als alternatief (ii) tot drie maanden nadat een definitieve beslissing is genomen in de procedure over de benoeming van een college van deskundigen.

De rechtbank van Antwerpen verwierp de vordering van de minderheidsaandeelhouders voor het uitstel tot drie maanden nadat een finaal verslag beschikbaar zijn gesteld door een college van deskundigen waarvan de benoeming wordt gevraagd. De rechtbank heeft echter wel hun vordering aanvaard voor het uitstel van de beslissing tot ontbinding van de Vennootschap tot drie maanden na een finale beslissing beschikbaar zal zijn in de procedure betreffende de benoeming van een panel van experts.

Bijgevolg zal de tweede buitengewone algemene vergadering die gepland is voor 30 juni 2020 met de besluiten over het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap als agendapunten worden uitgesteld, met inachtneming van de beschikking.

De jaarlijkse algemene vergadering en de eerste buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de agendapunten over de naamswijziging van de Vennootschap en de wijzigingen van de statuten naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen nog steeds plaatsvinden op 30 juni 2020.

De bijeenroepingsdocumentatie voor de gewone algemene vergadering en de eerste buitengewone algemene vergadering te houden op 30 juni 2020 werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.be). De praktische modaliteiten en procedures van de vergaderingen werden ook gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal                   M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage