Banimmo NV en de groep Marc Liégeois tekenden vandaag met Belfius Insurance een verkoopovereenkomst voor 100% van de aandelen van MC2 Development SA, de vennootschap die het toekomstige activiteitencentrum van ING in Louvain-la-Neuve aan he

Brussel, 30 juni 2020 – Banimmo NV en Argema Sàrl (Groep Marc Liégeois) hebben vandaag een verkoopovereenkomst gesloten met Belfius Insurance voor de verkoop van 100% van de aandelen van MC² Development SA, de vennootschap die momenteel het nieuwe activiteitencentrum voor ING in Louvain-la-Neuve aan het optrekken is. Reeds in februari 2020 was de langetermijn-huurovereenkomst met ING in werking getreden. De overdracht van de aandelen zal plaatsvinden na de ingebruikname door ING en de eerste huurbetaling, voorzien in december 2021.

Het gebouw, geconcipieerd door Jaspers & Eyers Architects, bijgestaan door TPF Engineering ingenieurs en tuinarchitect SKOPE, omvat ongeveer 10.000 m² kantoren verspreid over 4 verdiepingen rond een centraal atrium, en 350 ondergrondse parkeerplaatsen. De huurovereenkomst werd afgesloten met tussenkomst van Cushman & Wakefield en het bouwcontract van het gebouw werd toevertrouwd aan de twee algemene bouwondernemingen Bâtiments et Ponts Construction SA en Entreprises Jacques Delens SA, onder projectmanagement van Immo-Pro.

Dit gebouw beoogt een BREEAM EXCELLENT certificaat (laag energieverbruik, natuurlijk licht, domotica, recuperatie van regenwater, zonnepanelen, …) en wordt een uniek voorbeeld van een aantrekkelijke, mobiliteitsgedreven en innovatieve werkomgeving dankzij een lichtgevend atrium en een tuin met label ‘RESEAU NATURE’, waarbij de nadruk ligt op duurzame mobiliteit dankzij de infrastructuur voor elektrische fietsen en voertuigen.

Met deze transactie heeft Banimmo een eerste project veiliggesteld na een lange periode van desinvesteringen. Twee andere kantoorprojecten, nl. NETWORKS Gent op The Loop in Gent en NETWORKS NØR in de Noordwijk te Brussel worden verder op risico ontwikkeld.

De verkoop werd bemiddeld door Belsquare.

Voor meer informatie, contacteer:

Banimmo SA                 Laurent Calonne                        Damien Darche
Bischoffsheim 33            CEO                                          CDO
B-1000 Brussel               laurent.calonne@banimmo.be    damien.darche@banimmo.be

                                                                                    +32 477 43 84 57                       

Argema Sàrl                   Marc Liégeois                           
Rue de Merl 63-65          marc.liegeois@composia.be                                           
L-2146 Luxembourg        +32 475 64 43 84
                       

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.banimmo.be

Over Banimmo
Banimmo positioneert zich als een belangrijke speler voor het omvormen van tertiaire vastgoedactiva alsook voor de bouw van build-to-suit gebouwen die beantwoorden aan de vereisten en strikte criteria van investeerders voor eigen gebruik en huurders.
De huidige vastgoedportefeuille omvat ongeveer 38.459 m² aan ontwikkelde oppervlakten en een reserve van
ca. 281.000 m² aan ontwikkelingspotentieel.

 

Over Belfius Insurance
Belfius Insurance is de verzekeringspoot van Belfius Bank en Verzekeringen die zijn producten (Leven, Niet-Leven en kredieten) op de Belgische verzekeringsmarkt verdeelt.
Belfius Bank en Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het oefent zijn commerciële activiteiten in België in drie kerndomeinen uit: retail & commercial banking, financiële dienstverlening aan de openbare sector en aan ondernemingen, alsook verzekeringen. Belfius Bank & Verzekeringen beschikt over 150 jaar ervaring in de openbare sector en over 50 jaar ervaring in het segment van de particuliere klanten. De onderneming is volledig in handen van de Belgische overheid via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).
Meer info op www.belfius.be

Bijlage