transparantiekennisgeving door DWS Investment GmbH

Gereglementeerde informatie, Leuven, 2 juli 2020 (17.40 CEST)

KBC Ancora: transparantiekennisgeving door DWS Investment GmbH

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 1 juli 2020 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat DWS Investment GmbH, ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving doorEen persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige personenDWS Investment GmbH
Datum van drempeloverschrijding25 juni 2020
Overschreden drempel (in %)1%
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer78.301.314
Aantal stemrechten aangehoudenHuidige kennisgeving:
DWS Investment GmbH: 817.984
% stemrechten aangehouden1,04%
Keten van gecontroleerde ondernemingenDWS Investment GmbH is geen gecontroleerde entiteit.
Bijkomende informatieDWS Investment GmbH is een beleggingsonderneming en kan de aan de aandelen verbonden stemrechten uitoefenen naar eigen goeddunken bij gebrek aan specifieke instructies.

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage