Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2020

Weerbaarheid portefeuille, sterke balansstructuur en ‘hands-on’ organisatie laten toe Covid-19 context op te vangen

  • Bevestiging van sterke balansstructuur (daling van de Loan-To-Value ratio van 29,3% per 31 december 2019 naar 28,9% per 30 juni 2020).
  • Daling van het netto resultaat uit kernactiviteiten per aandeel van € 3,08 per 30 juni 2019 tot € 2,18 per 30 juni 2020;
  • Daling van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen met 3,6%;
  • Stabiliteit van de EPRA-bezettingsgraad van de winkelcentra van 96,3 % per 31 december 2019 tot 96,0% per 30 juni 2020;
  • Sterke outperformance van bezoekersaantallen t.o.v. de markt, zowel vóór als na verplichte winkelsluitingen.


Op vrijdag 17/07/2020 om 09:30 uur is een telefoonlijn geopend om deze resultaten te becommentariëren en om eventuele vragen te beantwoorden.

De toegangscodes worden hieronder weergegeven:

Access number: +32(0)27460055 or 080055746

Participant PIN : 53071289# 

Bijlage