Sterke groei van de EBITDAaL houdt stand, in lijn met de ambitie voor het volledige jaar

Persbericht
Embargo tot 24 juli 2020 om 7.00 u.
Gereglementeerde informatie

Financiële informatie voor het tweede kwartaal van 2020 en het eerste halfjaar van 2020

Sterke groei van de EBITDAaL houdt stand, in lijn met de ambitie voor het volledige jaar

 • Het aantal mobiele postpaidklanten stijgt met +3,1% j-o-j dankzij 7 duizend nettotoevoegingen in het afgelopen kwartaal 
 • Het aantal convergente klanten stijgt met +33,6% j-o-j dankzij 8 duizend nettotoevoegingen in het afgelopen kwartaal
 • Omzet in Kw21: -7,9% j-o-j / Omzet uit retaildiensten in Kw21: +2,1% j-o-j
 • EBITDAaL in Kw21: +9,7% j-o-j
 • De vooruitzichten voor de EBITDAaL blijven ongewijzigd

COVID-19

 • De coronamaatregelen hebben een impact gehad op de commerciële prestaties. Door de sluiting van de winkels tot midden mei werden er minder nieuwe convergente en mobiele klanten geworven. Bijgevolg werden er ook aanzienlijk minder toestellen verkocht (-11,7 miljoen euro). Na de heropening van de winkels medio mei herstelden de verkopen zich al snel tot de niveaus van voor de lockdown. Verschillende projecten van b2b-integratiediensten werden stilgelegd, waardoor deze activiteit eveneens vertraging opliep. Zowel het sms-verkeer (-16 miljoen euro), roamingverkeer van klanten (-€4,7m), als het roamingverkeer van bezoekers (-5,8 miljoen euro) lag fors lager. Daarnaast hadden het geringere aantal kabelinstallaties en de beperkte uitrol van het netwerk een impact op de eCapex. Tegelijkertijd zijn er op het vlak van personeelsbeheer (activiteitsgraad, werving, uitzendkrachten en consultants), reclame en promotie en algemene en administratieve kosten, maatregelen genomen om de impact van de coronacrisis te beperken.

Operationele Hoogtepunten

 • Het aantal convergente klanten stijgt met 8 duizend tijdens Kw2 tot 288 duizend Love-klanten (+33,6% j-o-j) ondanks de impact van de coronacrisis. Love Duo is nog steeds goed voor een derde van de brutotoevoegingen. Het aantal convergente mobiele klanten blijft stijgen en vertegenwoordigt 17,8% van alle mobiele postpaidklanten, een stijging van 424 basispunten tegenover Kw2 2019.
 • Het aantal klanten met een mobiel abonnement stijgt met 7 duizend tijdens Kw2 tot 2,6 miljoen abonnees (+3,1% j-o-j) ondanks de impact van de coronacrisis. Klanten profiteren van de formule waarbij meerdere simkaarten worden gecombineerd, met een veelbelovende start van onze mobiele GO-abonnementen.
 • De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalt licht met 1,5% j-o-j tot 75,6 euro, wat wordt verklaard door het steeds grotere aantal klanten met een voordeliger Love Duo-abonnement, nu reeds goed voor 15% van alle Love-klanten.
 • De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalt met 4,6% j-o-j tot 19,7 euro, door de impact van de coronacrisis met lagere bundeloverschrijdende inkomsten uit roaming, gedeeltelijk gecompenseerd door klanten die overschakelen naar duurdere tariefplannen van de nieuwe GO-portefeuille.

Operationele kerncijfers van Orange Belgium

  Kw2 2019 Kw2 2020 Variatie
Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2.516 2.594 3,1%
nettotoevoegingen (in '000) 26 7 -73,7%
ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 20,6 19,7 -4,6%
Convergente klanten (in '000) 216 288 33,6%
nettotoevoegingen (in '000) 16 8 -47,7%
ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 76,8 75,6 -1,5%
Convergente mobiele klanten als % van de klanten met een mobiel abonnement 13,6% 17,8% 424 bp
       
 1. De vergelijkingsbasis omvat Upsize nv vóór de overname in 2019.


Financiële Hoogtepunten

 • De omzet daalt met 7,9% j-o-j1 tot 302,8 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten stijgt met 4,6 miljoen euro (2,1% j-o-j1) dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+33,2% j-o-j). De groothandelsinkomsten dalen (-26% j-o-j) door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-16 miljoen euro), die geen impact hebben op de EBITDAaL. De lagere inkomsten uit roaming worden gecompenseerd door de lagere roamingkosten. De verkoop van apparatuur daalt (-21,9% j-o-j), eveneens met een beperkte impact op de EBITDAaL.
 • De EBITDAaL stijgt met 9,7% j-o-j1 tot 86,0 miljoen euro, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit retaildiensten, de verbeterde EBITDAaL-marge van de kabelactiviteiten en kostenefficiënties als gevolg van ons 'Bold Inside'-transformatieplan. De EBITDAaL van de kabelactiviteiten liet dit kwartaal een positief resultaat optekenen van 6,4 miljoen euro, tegenover 2,4 miljoen euro in Kw2 2019. De maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, compenseerden de impact van de lagere omzet op de EBITDAaL.
 • De eCapex daalden met 30,7% j-o-j tot 29,8 miljoen euro als gevolg van de coronamaatregelen waardoor er minder kabelinstallaties zijn uitgevoerd en de uitrol van het netwerk vertraging heeft opgelopen.
 • In lijn met onze berichtgeving over Kw1 2020 stelt Orange Belgium zijn financiële vooruitzichten voor de omzet en eCapex in 2020 bij. De vooruitzichten voor de omzet veranderen van een eencijferige groei naar een lichte daling op vergelijkbare basis; de vooruitzichten voor de EBITDAaL blijven ongewijzigd op 310 miljoen - 330 miljoen euro; en de vooruitzichten voor de eCapex verschuiven van stabiel zonder het gedeelde RAN naar een lichte daling (inclusief het gedeelde RAN).

Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers

  gerap- vergelijk-   vergelijk- gerap- gerap- vergelijk-   vergelijk- gerap-
  porteerd baar1   baar porteerd porteerd baar   baar porteerd
in miljoen euro Kw2 2018 Kw2 2018 Kw2 2019 Variatie Variatie HJ1 2018 HJ1 2018 HJ1 2019 Variatie Variatie
Omzet 318,9 328,7 302,8 -7,9% -5,1% 637,1 656,4 636,6 -3,0% -0,1%
Omzet uit retaildiensten 207,0 216,4 221,0 2,1% 6,8% 412,6 431,3 445,8 3,4% 8,0%
               
EBITDAaL 78,9 78,4 86,0 9,7% 9,0% 136,9 136,1 148,2 8,8% 8,2%
Marge als % van de omzet 24,7% 23,8% 28,4% 456 bp 368 bp 21,5% 20,7% 23,3% 253 bp 179 bp
eCapex -42,9 -42,9 -29,8 -30,7% -30,7% -79,8 -79,8 -64,9 -18,7% -18,7%
Operationele kasstroom2 36,0 35,4 56,2 58,7% 56,3% 57,1 56,3 83,3 47,9% 45,9%
               
Netto financiële schuld 248,8   181,3    248,8   181,3   
                     
 1. De vergelijkingsbasis omvat Upsize nv vóór de overname in 2019.
 2. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex

Michaël Trabbia, Chief Executive Officer:
Ondanks de coronacrisis zijn we erin geslaagd om een sterke groei van de EBITDAaL te verwezenlijken, die te danken is aan onze positionering als 'Bold Challenger' en aan onze continue inspanningen in het kader van ons 'Bold Inside'-transformatieplan.

Hoewel onze commerciële prestaties tijdens het kwartaal door de lockdown zijn getroffen, zijn ze wel positief gebleven en zijn ze na de heropening van onze winkels weer gestegen.

Om beter tegemoet te komen aan de vraag van klanten naar hogere snelheid, hebben we onze Internet Boost-optie vernieuwd, voortaan met een ultrasnelle downloadsnelheid van 400 Mbps. Ook onze b2b-klanten kunnen van deze snelle internetverbinding profiteren. Daarnaast hebben we ons Love Pro-aanbod een boost gegeven zodat onze SoHo-klanten ook kunnen profiteren van het combinatievoordeel dat voor onze residentiële klanten al beschikbaar was.

We trachten onze aanbiedingen continu te verbeteren en tegelijkertijd trouw te blijven aan de belofte die wij aan onze klanten doen. In dat kader hebben we met Eleven Sports een overeenkomst gesloten om al onze klanten de komende vijf jaar tegen een redelijke prijs toegang te bieden tot de Jupiler Pro League, zonder dat ze hoeven te betalen voor grote bundels.

Ik heb mijn functie van CEO van Orange Belgium vier intense jaren met veel passie vervuld. Over enkele weken geef ik de fakkel door en begin ik aan een nieuwe, spannende uitdaging bij de Orange-groep. Ik ben vooral erg trots op het engagement en de inzet van onze teams waardoor wij Orange Belgium met succes konden positioneren als de klantgerichte Bold Challenger van de Belgische markt en een geloofwaardige speler in het convergente segment, met een solide en duurzame commerciële en financiële groei. Vanaf 1 september neemt Xavier Pichon de leiding van Orange Belgium over. Ik weet zeker dat Xavier Orange Belgium, samen met de teams, naar verdere successen zal loodsen.

Arnaud Castille, Chief Financial Officer:
De coronacrisis heeft voor ons gevolgen gehad op zowel operationeel als financieel vlak. Door de sluiting van onze winkels is het aantal nieuwe mobiele en convergente klanten teruggelopen en hebben we ook minder toestellen verkocht. Tegelijkertijd lag ook het klantenverloop in deze periode lager.

Vanuit een financieel standpunt zijn het vooral activiteiten met een lage marge, meer specifiek sms-verkeer en de verkoop van toestellen, die een impact hebben op onze omzet. Ook heeft de daling in het roamingverkeer zowel gevolgen voor onze omzet als voor onze kosten. Onze retaildiensten, die fundamenteel zijn voor onze activiteiten, zijn echter toegenomen. Als we uitsluitend naar de marge kijken, dan was de impact op de EBITDAaL gering, mede dankzij de genomen maatregelen en de inspanningen van onze teams. Het lagere tempo van de kabelactivering heeft eveneens geleid tot een daling van de eCapex.

Bijgevolg stellen we onze financiële vooruitzichten voor 2020 enigszins bij: een lichte daling van de omzet tegenover 2019 op vergelijkbare basis en een lichte daling van onze eCapex, inclusief het gedeelde RAN. Onze vooruitzichten voor de EBITDAaL blijven ongewijzigd, tussen 310 miljoen euro en 330 miljoen euro.

Op 1 april is de joint venture met Proximus over het gedeelde RAN van start gegaan en hebben we de betrokken personen overgeplaatst naar de nieuwe onderneming MWingz, waar beide partijen voor 50% eigenaar van zijn. Die samenwerking zal duidelijk gunstig zijn voor zowel de bedrijfskosten als de investeringsuitgaven, zoals eerder vermeld.

Vanuit een kostenperspectief blijven we ons Bold Inside-programma volgens plan uitvoeren. We migreren onze klanten naar onze vereenvoudigde nieuwe GO-portefeuille en bouwen onze oude portefeuille af. Onze nieuwe e-shop heeft hogere digitale verkopen opgeleverd, een trend die ook na de lockdown aanhield.


Bijlage