Ease2pay introduceert parkeertransactiekosten en abonnementen

Met ingang van 1 september gaat Ease2pay per parkeeractie €0,19 transactiekosten berekenen. Voor de On the Go!-app van Ease2pay was dat al €0,22 per parkeeractie. Zowel de gebruikers van de Ease2pay- als de On the Go!-app kunnen als alternatief voor de transactiekosten een week-, maand- of jaarabonnement in de app kopen, waardoor ze over deze periode geen transactiekosten per parkeeractie betalen. Onderdeel van het abonnement is dat men tot 31 december 2020 een korting van 1 cent per getankte liter ontvangt wanneer men met de app ook tankt.

Aanleiding is dat vanwege Corona eerder dit jaar het aantal transacties tijdelijk fors achteruit gegaan is. Ondanks dat eind juni het aantal transactie weer hersteld was, ontkomt Ease2pay er niet aan om toch een tarief te gaan rekenen voor parkeertransacties. De tarieven zijn zodanig gekozen dat Ease2pay de goedkoopste parkeerapp van Nederland blijft.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 29 juli 2020

Verdere informatie:        EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

                                        

Bijlage