Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 19 augustus 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen 

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen van Norges Bank ontvangen.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 13 augustus 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie (stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 11 augustus 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
11 augustus 2020    
Stemrechten 2.131.223 2,95%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 59.787 0,08%
Totaal aantal stemrechten 2.191.010 3,04%
  • Op 13 augustus 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie (stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 12 augustus 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 
12 augustus 2020    
Stemrechten 2.017.991 2,80%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 59.787 0,08%
Totaal aantal stemrechten 2.077.778 2,88%
  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen