Miracor Medical haalt 24M€ vers kapitaal op

Quest for Growth', SFPI-FPIM, SRIW en een andere strategische investeerder steunden ook deze financiering. De fondsen zullen worden gebruikt om het klinische studieprogramma van PiCSO, dat tot 750 patiënten zal rekruteren en randomiseren in drie studies in Europa en in de VS, vooruit te helpen. Daarnaast zal de commercialisering in Europa van start gaan.

De PiCSO therapie wordt tijdens de percutane coronaire interventie (PCI) door interventionele cardiologen toegediend aan patiënten met ST-segment verhoogd myocardinfarct (STEMI). Ondanks alle verbeteringen en het wijdverbreide gebruik van reperfusiestrategieën en aangepaste farmacologische therapieën1 is het sterftecijfer van één jaar voor STEMI met 14% gestegen en komt hartfalen in de eerste 90 dagen bij 28% van de patiënten voor2 . Het PiCSO Impulssysteem vermindert de infarctgrootte via het unieke werkingsmechanisme van het met tussenpozen afsluiten van de coronaire sinusuitstroom, waardoor het bloed wordt herverdeeld naar een verminderd myocard en mogelijk leidt tot een betere microvasculaire functie3,4. De vermindering van de infarctgrootte is sterk gecorreleerd met de verbetering van het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen en de vermindering van het sterftecijfer5 . Het PiCSO Impulssysteem heeft in 2019 de 'Breakthrough Designation' van de FDA gekregen en in juni 2020 de CE-markering. "We zijn erg blij om sterke nieuwe investeerders te verwelkomen en om de voortdurende steun en het geloof in Miracor te ontvangen van onze bestaande aandeelhouders. Na de recente CE-markering hebben we een zeer ervaren commerciële directeur ingehuurd, James Hallums, die de strategie zal uitwerken om de gecontroleerde commerciële lancering, die gepland is voor H2 2021, voor te bereiden. We kijken uit naar deze spannende volgende fase van het bedrijf", aldus Olivier Delporte, CEO.

Miracor rekruteert momenteel patiënten in een baanbrekende Europese gerandomiseerde gecontroleerde studie, PiCSO-AMI-I, om de voordelen van PiCSOtherapie in vergelijking met conventionele PCI voor de behandeling van anterieure STEMI-patiënten verder aan te tonen. De ontwikkeling van de PiCSO-technologie van Miracor wordt sinds augustus 2017 ondersteund door een terugbetaalbaar kasvoorschot van het Waalse Gewest. Deze financiële subsidie dekt 55% van het technisch en klinisch onderzoek voor het product.