Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 29 september 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving van NN Group NV ontvangen.

Kennisgeving van NN Group NV

  • Op 23 september 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van NN Group NV op 21 september 2020 de kennisgevingsdrempel van 10% heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Op 21 september bezit NN Group NV (indirect) in totaal 7.178.279 stemrechten. 5.276.300 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV, 1.012.266 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners BV, 575.000 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners Belgium SA, 156.152 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, 70.000 stemrechten worden gehouden door NN Re (Netherlands) NV, en 88.561 stemrechten worden gehouden door Movir NV.
  • Op basis van de noemer van 72.178.904 (totaal aantal stemrechten), bezit NN Group NV op 21 september in totaal 9,95% van het totaal aantal stemrechten.
  • De kennisgeving van NN Group NV kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV