WDP realiseert EPRA-winst van 131,2 miljoen euro (+15%) over 9M 2020

De EPRA-winst over 9M 2020 bedraagt 131,2 miljoen euro, met name een stijging met 15% in vergelijking met 2019 (114,0 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel over 9M 2020 bedraagt 0,76 euro, een stijging met 7,9% tegenover 0,70 euro in 2019. De bezettingsgraad bedraagt 98,4% op 30 september 2020, tegenover 98,1% per 31 december 2019. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP- portefeuille bedraagt 5,9 jaar (inclusief zonnepanelen).

Op 30 september 2020 bedragen de loan-to-value 45,6% en de schuldgraad (proportioneel) 47,2%, tegenover respectievelijk 45,0% en 46,7% per 31 december 2019. WDP beschikt over een sterke liquiditeitsbuffer van ruim 575 miljoen euro aan onbenutte kredietlijnen. In het kader van het groeiplan 2019-23 kon gedurende het derde kwartaal van 2020 een investeringsvolume van circa 100 miljoen euro worden geïdentificeerd (300 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2020), wat het totaal binnen het groeiplan 2019-23 op 850 miljoen euro brengt, goed voor ruim de helft van de vooropgestelde investeringsgroei. WDP ziet in de markt een bevestiging en zelfs acceleratie van verschillende structurele tendensen (zoals e-commerce, omni-channel, technologische ontwikkelingen, duurzaamheid) die de vraag ondersteunen naar moderne logistieke infrastructuur.

Deze trends, in combinatie met de mooi gevulde ontwikkelingspijplijn en de continue dynamiek binnen de eigen grondreserve, doen WDP zich gesterkt voelen in de uitvoering van zijn business plan 2019-23, waarvoor het op schema zit op basis van het huidige ritme van identificatie van nieuwe investeringen. Dit ritme is nodig, gelet op de focus op voorverhuurde projecten en in functie van de verhoogde complexiteit en langere doorlooptijd van sommige projecten. WDP meent dat het goed gepositioneerd is qua balanssterkte, liquiditeit, portefeuille, klantenbasis en diversificatie om de crisis ten gevolge van de Covid-19 pandemie en het daarmee gepaard gaande volatiele macro-economische en financieringsklimaat op te vangen.

Voor 2020 verwacht WDP een EPRA-winst van 1,00 euro per aandeel (tegenover guidance Q2 2020: “aan de bovenkant van de vork 0,95-1,00 euro”). Op basis van deze vooruitzichten – met daarin verwerkt de ingeschatte impact van Covid-19 – wordt, zoals initieel voorzien, een dividend voor 2020 (uitbetaalbaar in 2021) vooropgesteld van 0,80 euro bruto per aandeel, een stijging van 8% ten opzichte van 2019.

Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en inschatting van de crisis, weliswaar onderhevig aan de verdere duurtijd en evolutie van de Covid-19 pandemie en de aard en doeltreffendheid van de begeleidende overheidsmaatregelen, en behoudens zware negatieve gevolgen van volgende coronagolven en/of lockdowns.