Internationaal onderzoek van Workday voorspelt groei in digitale omzet

Eén op de drie C-level executives verwacht dat in de komende drie jaar 75% van de omzet voortkomt uit digitale initiatieven – driemaal zoveel als in 2019 werd voorspeld

AMSTERDAM, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, presenteert vandaag de eerste resultaten van “Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration”. In dit internationale onderzoek onder leidinggevenden is gekeken naar de ontwikkeling van digitale initiatieven en de veerkracht (agility) van organisaties.

In een jaar dat begon met een internationale gezondheidscrisis die gezorgd heeft voor economische en geopolitieke disruptie, bleek veerkracht de sleutel tot succes, blijkt uit het onderzoek. Workday heeft meer dan 1.000 C-level executives en bedrijfsleiders vragen voorgelegd om de belangrijkste kansen en uitdagingen op tafel te krijgen waar CEO’s, CFO’s, CHRO’s en CIO’s mee worstelen. Het onderzoek geeft een beeld van de ‘digital best practices’ die leiden tot de meest veerkrachtige organisaties. De onderzoeksresultaten laten zien dat executives hun digitale initiatieven proberen te versnellen: een derde van de respondenten gaf aan dat snellere digitale groei de belangrijkste maatregel is waarmee ze de weerbaarheid van hun organisaties tegen toekomstige disrupties willen verhogen.

De belangrijkste onderzoeksresultaten:

  • De digitale omzet is hoog en groeit door. Meer dan een derde van alle ondernemingen verwacht dat in drie jaar tijd 75% van de omzet wordt gehaald uit digitale producten of traditionele goederen die online worden verkocht. Die verwachting ligt driemaal hoger dan in 2019, toen slechts één op de tien deze voorspelling onderschreef.
  • Het is eenvoudiger tools te veranderen dan gedachten en gewoonten. Hoewel meer dan de helft van alle organisaties (56%) zegt dat hun technologie geschikt is om de doelstellingen van digitale transformatie te behalen, denkt slechts 16% dat de bedrijfscultuur er klaar voor is. Zonder extra inspanningen richting werknemers en bedrijfscultuur lopen organisaties het risico dat ze niet de gewenste resultaten halen uit hun investeringen in technologie.
  • Veerkracht heeft ook weerslag op investeringen in technologie. Meer dan driekwart (77%) van de ondernemingen geeft nu aan dat de organisatie snel reageert op falende investeringen in nieuwe technologie (technologie die niet met succes wordt ingevoerd of gebruikt) – tegenover 70% in 2019.
  • ‘Continuous planning’ duikt op als nieuwe best practice. Bijna de helft van de respondenten (43%) maakte al voor de pandemie gebruik van continuous planning, met drie belangrijke voorwaarden voor succes: toegang tot data, gebruik van intelligente technologie, en een ‘agile’ bedrijfscultuur.

Het rapport beschrijft diverse strategieën waarmee organisaties eventuele weerstand kunnen wegnemen die de acceptatie van digitale technologie in de weg staat, zodat de gewenste veerkracht wordt bereikt. Denk aan de introductie van een flexibele werkcultuur, investeren in slimme technologieën om de digitale omzetgroei te verhogen, zorgen dat real-time data beschikbaar is voor de besluitvorming en gebruikmaken van cross-functionele teams om bijscholing en omscholing van werknemers te stimuleren.

Verschillende digitale prioriteiten binnen de C-suite

Het onderzoek beschrijft ook hoe vanuit verschillende functies naar digitale technologische initiatieven en uitdagingen wordt gekeken. CEO’s, CFO’s, CHRO’s en CIO’s kennen duidelijk verschillende prioriteiten:

  • CEO’s: de digitale optimisten. Binnen de C-suite hebben CEO’s de meest optimistische verwachtingen van de digitale transformatie van de organisatie. Tegelijkertijd zien zij bedrijfscultuur als de belangrijkste barrière voor vrijwel alle aspecten van agility. Bijna een op de drie ziet cultuur als het grootste obstakel voor continuous planning (31%) en de beschikbaarheid van data (32%).
  • CFO’s: toekomstgerichte technologen. Finance focust vooral op de noodzaak om systemen te integreren (64%) en cloud-technologie te gebruiken (49%), om zowel planning en rapportages te verbeteren als het risico van toekomstige crises te verkleinen.
  • CHRO’s: cultuurtijgers. Leidinggevenden in HR richten zich vooral op de bedrijfscultuur die nodig is om als organisatie agile werken te omarmen. Toch geeft slechts 62% van de HR-verantwoordelijken aan dat bestaande stimuleringsmaatregelen of KPI’s gericht zijn op cultuurverandering, of dat de bedrijfscultuur de organisatie in staat stelt verandering te omarmen.
  • CIO’s: datakampioenen. De vaardigheden die door operationeel en IT-verantwoordelijken het meest waardevol worden geacht, zijn gericht op het gebruik van slimme technologieën (33%) en geavanceerde analyses en data visualisatie (30%).

Commentaar op het nieuws:

“Bedrijfsleiders zien dat de urgentie van de digitale transformatie snel hoger wordt”, zegt Leighanne Levensaler, executive vice president corporate strategy en managing director en co-head voor Workday Ventures bij Workday. “Dit onderzoek laat zien dat COVID-19 organisaties niet alleen dwingt te moderniseren, maar vooral ook dwingt die inspanningen op te schalen. Van het stimuleren van werken op afstand tot het aangrijpen van kansen op digitale omzet en het ombouwen van supply chains, blijkt dat technologische beperkingen de grootste uitdaging vormen voor organisaties in 2020, waardoor de noodzaak om nieuwe digitale strategieën te omarmen alleen maar groter wordt.”

Aanvullende informatie

Het volledige rapport “Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration” wordt in het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd. De eerste bevindingen rond de verschillen tussen snelle en trage reacties op de COVID-19 pandemie worden besproken in deze Workday blogpost. Aanvullende inzichten over veerkrachtige organisaties zijn te vinden op https://www.workday.com/nl-nl/pages/organizational-agility.html.

Onderzoeksmethode

De gegevens in dit rapport zijn afkomstig uit een internationaal onderzoek dat in opdracht van Workday is gehouden door Longitude, een Financial Times onderneming, in juni en juli 2020. In het onderzoek onder 1.024 bedrijfsleiders en senior executives (C-suite of C-suite -1) werd gevraagd naar de manier waarop organisaties digitale transformatie benaderen in strategie en uitvoering, naar de vaardigheden die nodig zijn om een agile benadering van transformatie te omarmen, en naar de impact van de COVID-19 pandemie op de bedrijfsprestaties en toekomstplanning.

De respondenten zijn afkomstig uit 14 landen en zijn werkzaam in 12 sectoren, met de meeste respondenten uit financial services (18%), professional services (15%) en technologie (10%).

Over Workday
Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources. Workday-applicaties voor financieel beheer, HR, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van medium enterprises tot ruim 45 procent van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “verwachten” en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-Q voor het kwartaal dat op 31 oktober 2020 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, maken hun aankoopbeslissing op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

Media Contact

Malika Brahiti
Workday EMEA
T +33 (6) 80 14 14 47
malika.brahiti@workday.com

Marlieke Tijman
Workday Persdesk
T + 31 (0)23 555 34 24
workday@clarity.pr 
www.workday.com