ForFarmers rondt overname De Hoop Mengvoeders af


 

Lochem, 2 februari 2021                                   

ForFarmers rondt overname De Hoop Mengvoeders af


ForFarmers heeft de overname afgerond van De Hoop Mengvoeders, die reeds was aangekondigd op 19 oktober vorig jaar. De vereiste goedkeuringen van de Nederlandse en Duitse mededingingsautoriteiten zijn eind 2020 ontvangen en ook aan de andere voorwaarden voor de voltooiing van de transactie is voldaan. De samenvoeging van ForFarmers en De Hoop Mengvoeders creëert een pluimveevoerorganisatie met een leidende positie op de vleeskuikenmarkt in Nederland, België en Duitsland.

ForFarmers neemt de aandelen in de mengvoer- en de transportactiviteiten over van De Hoop Mengvoeders, inclusief de fabriek en aanpalend onroerend goed. De overnameprijs bestaat uit een vast bedrag van €23 miljoen en een conditionele betaling van maximaal €17 miljoen, afhankelijk van het behalen van overeengekomen doelstellingen voor de gezamenlijke nieuwe organisatie. Het vaste bedrag wordt nu, bij de afronding, in contanten betaald. De conditionele betaling vindt eventueel in 2023 plaats.
De maximale overnameprijs houdt rekening met de bestaande marktomstandigheden en is bepaald op een multiple (op EBITDA) die past binnen de historische bandbreedte die ForFarmers voor acquisities heeft betaald.

De nieuwe combinatie zal worden geleid door Michiel Schreurs, directeur pluimvee ForFarmers Nederland, tezamen met de voormalig eigenaar van De Hoop Mengvoeders, Gert-Jan Buunk, die de verantwoordelijkheid voor de vleeskuikensector op zich zal nemen.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T: 0031 573 288 000   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu


Over ForFarmers N.V.

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa € 2,5 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

Over De Hoop Mengvoeders
De Hoop Mengvoeders is een innovatief familiebedrijf, dat werd opgericht in 1906. Inmiddels staat de vierde generatie Buunk mede aan het roer en strekt het werkgebied zich uit tot voorbij de Nederlandse landsgrenzen. De Hoop Mengvoeders produceert ruim 300.000 ton voeders in de moderne voerfabriek in Zelhem, die maatwerk per afnemer kan leveren. Sinds 2006 legt De Hoop Mengvoeders zich volledig toe op de pluimveesector.


TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.