Resultaten 2020

Deze mail vervangt de vorige (2019 bruto dividend bedrag hieronder rechtgezet)! 


ONDANKS DE UITBRAAK VAN DE COVID-19 PANDEMIE, VEERKRACHT VAN BEDRIJFSRESULTATEN EN VASTGOEDWAARDERINGEN IN 2020

  • ­Netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel € 4,65 (2019: € 5,92)
  • Nettowaarde per aandeel € 78,20 (2019: € 88,27)
  • EPRA bezettingsgraad 91,9% (2019: 95,2%)
  • Schuldgraad 29,99% (2019: 29,33%)
  • Geslaagde herfinancieringen van € 145 mln (in anticipatie van financieringen die in 2021 voor € 130 mln aflopen)
  • Hoge invorderingspercentage van 94,9% over het jaar 2020
  • Voorstel keuzedividend € 4,00 bruto – € 2,80 netto (2019: € 4,50 bruto – € 3,15 netto)


Bijlage