Wallonië neemt het beheer van de onroerende voorheffing over

Volgens het consultancykantoor Ayming is het feit dat het Waals Gewest begin 2021 het beheer van de onroerende voorheffing heeft overgenomen een opportuniteit voor eigenaars.

Sinds begin 2021 heeft Wallonië het beheer van de onroerende voorheffing overgenomen. Tot 31 december 2020 was het immers de federale overheid die hiervoor instond. De aanslagbiljetten (AB) die de eigenaars van een onroerend goed dat is gelegen in het Waals Gewest in de loop van het tweede semester van 2020 hebben ontvangen, vermelden immers dat bezwaarschriften vanaf 1 januari 2021 moeten worden gericht aan de Waalse belastingdienst (SPW Fiscalité) die gevestigd is in Jambes.

Op het eerste gezicht is deze overdracht van bevoegdheid (die voortvloeit uit de zesde staatshervorming van december 2011) voor eigenaars niet zo belangrijk. Maar volgens het consultancybureau Ayming is dit een mogelijke fiscale optimalisatie die eigenaars van een onroerend goed dat is gelegen in Wallonië moeten overwegen.

'De SPW Fiscalité neemt automatisch het dossier over dat de belastingplichtige had op federaal niveau. In principe verandert er dus niets. Deze overdracht van bevoegdheid is echter een goede gelegenheid om een audit te doen van de betaalde onroerende taksen, en om te profiteren van deze nieuwe gewestelijke dienst, die performanter en efficiënter is,' zegt Clément Dorian, Senior Finance Performance Consultant bij Ayming. Clément Dorian is met name van mening dat dankzij deze verandering bezwaarschriften efficiënter zullen kunnen worden verwerkt, en waardoor de eigenaars sneller hun terugbetaling krijgen. De diensten van de SPW Fiscalité hebben deze overdracht van bevoegdheid actief voorbereid. Zo hebben ze een specifieke IT-tool ontwikkeld, hebben ze de ambtenaren opgeleid en de ambtenaren verwelkomd die afkomstig zijn van de (Federale) FOD Financiën om er zo voor te zorgen dat de belastingplichtigen goed worden bediend.

Hij benadrukt echter dat de overgang van het beheer van de onroerende voorheffing niet zonder slag of stoot is verlopen in het Brussels en Vlaams Gewest. Zo liep de verwerking van de dossiers aanzienlijke vertraging op.

'De belangrijkste uitdaging van deze overdracht bestaat erin dat men de moeilijkheden in de andere Gewesten moet opvangen, en dat men moet vermijden dat er een grote vertraging ontstaat in de verwerking van de dossiers. De volgende weken zullen beslissend zijn voor de naleving van een redelijke termijn, want anders zal de klachtendienst van de SPW Fiscalité snel overspoeld worden. In dat oogpunt kan men dankzij de diensten van een specialist zoals Ayming het dossier constant opvolgen, kan men vermijden dat de procedure vastloopt, en tot slot kunnen er ook belastingen worden bespaard.'

Ayming is een internationale consultancyvennootschap die gespecialiseerd is in de verbetering van de operationele (innovatie en human resources) en financiële prestaties van ondernemingen. Het bedrijf is actief in zowat vijftien landen, en is al 18 jaar actief in België. Ayming doet elk jaar een zeer gedetailleerde studie naar de onroerende voorheffing. Daarbij wordt bekeken in welke mate de Gewesten deze belasting op een andere manier verwerken. De onroerende voorheffing brengt jaarlijks 1,5 miljard euro aan belastingen op voor Wallonië.