Banimmo NV: Bijeenroeping gewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap Banimmo te informeren van het houden van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op dinsdag 11 mei 2021 om 11:00 uur te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus wordt er aan de aandeelhouders gevraagd om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen maar enkel door middel van een stemming op afstand per brief volgens procedure beschikbaar in de gepubliceerde oproeping en op de website www.banimmo.be.

Graag willen wij nog even herinneren aan volgende bepaling:

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus is het iedere aandeelhouder met stemrecht enkel toegestaan om, mits naleving van de statuten, vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief door middel van het door de vennootschap opgesteld formulier. Dit formulier kan gedownload worden op de website van de vennootschap (www.banimmo.be). Er wordt geen rekening gehouden met de formulieren die niet uiterlijk op woensdag 5 mei 2021 door Euroclear Belgium of elektronisch op investorrelations@banimmo.be ontvangen werden.

Vanaf 9 april 2021 zijn alle documenten betreffende deze algemene vergadering beschikbaar op de website www.banimmo.be onder de rubriek ‘Investeerders - Algemene vergaderingen’.


Voor meer informatie, contacteer:

Banimmo NV                Laurent Calonne                      Werner Van Walle

Bischoffsheim 33          CEO                                         Voorzitter van de Raad van Bestuur

B-1000 Brussel             laurent.calonne@banimmo.be   werner.vanwalle@patronale-life.be

T +32 2 710 53 11

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.banimmo.be.

About Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of more than 280.000 sqm of floor surface.

Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

Bijlage