Positieve resultaten ondanks impact van COVID-19 en concurrentiedruk

Persbericht
Embargo tot 21 april 2021 om 7.00 u.
 Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het eerste kwartaal 2021

Positieve resultaten ondanks impact van COVID-19 en concurrentiedruk

 • Aantal mobiele postpaidklanten +3,0% j-o-j / Aantal kabelklanten +24,8% j-o-j
 • Omzet in Kw1 -1,0% j-o-j / Omzet uit retaildiensten in Kw1: +1,9% j-o-j
 • EBITDAaL in Kw1 +12,8% j-o-j, +4,6% j-o-j zonder seizoensgebonden effect
 • Vooruitzichten voor 2021 bevestigd
Operationele hoogtepunten in Kw1
 • Commerciële prestaties zijn solide gebleven ondanks de toegenomen concurrentiedruk en de voortgezette coronamaatregelen waardoor de shops niet op volle capaciteit draaiden.
 • Go-portefeuille blijft een succes, en de populariteit van Go Unlimited Special Edition neemt toe. Er waren het afgelopen kwartaal 23 duizend nieuwe mobiele postpaidklanten. Daardoor steeg het totale aantal abonnees tot 2,7 miljoen (+3,0% j-o-j).
 • Nog steeds solide aantal van 23 duizend netto nieuwe kabelklanten. Een derde van de brutotoevoegingen zijn Love Duo-klanten, wat de commerciële trend van vorige kwartalen bevestigt. Het aantal convergente mobiele abonnees bleef stijgen en vertegenwoordigt nu 21,3% van alle mobiele postpaidklanten, tegenover 17,4% in Kw1 2020.
 • De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalde met 3,4% j-o-j tot 19,6 euro, door de lagere bundeloverschrijdende inkomsten.
 • De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalde met 2,8% j-o-j tot 73,8 euro, wat voornamelijk wordt verklaard door de kortingen op mobiele tariefplannen in het convergente segment, en door de continue groei van het aantal Love Duo-klanten, waardoor de totale ARPO daalt.


Operationele kerncijfers van Orange Belgium    
  Kw1 2020 Kw1 2021 Variatie
Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2.588 2.664 3,0%
nettotoevoegingen (in '000) 9 23 160,5%
ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 20,3 19,6 -3,4%
Kableklanten (in '000) 280 349 24,8%
nettotoevoegingen (in '000) 21 23 6,8%
ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 75,9 73,8 -2,8%
Convergente mobiele klanten als % van de klanten met een mobiel abonnement 17,4% 21,3% 386 bp
       


Financiële hoogtepunten in Kw1
 • Omzet daalt met 1,0% j-o-j tot 330,4 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten bleef met 1,9% groeien, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+16,9% j-o-j). Net als in vorige kwartalen had COVID-19 een impact op de groothandelsinkomsten (-16,0% j-o-j), voornamelijk door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-12,3 miljoen euro, gecompenseerd door lagere sms-kosten).
 • De EBITDAaL stijgt met 12,8% j-o-j tot 70,1 miljoen euro, door de hogere omzet uit retaildiensten, gesteund door de lagere kosten (-4,2% j-o-j). Er was een meevaller van 3,6 miljoen euro door een seizoensgebonden effect in de reclame- en promotie-uitgaven in verband met de lancering van de Go-formules in Kw1 2020 en een eenmalige opbrengst van 1,5 miljoen euro in verband met roaming. Zonder die effecten zou de EBITDAaL met +4,6% j-o-j zijn gestegen tot 65,0 miljoen euro.
 • De eCapex (zonder kosten voor spectrumlicenties) vertoonden een lichte stijging van 2,6% j-o-j tot 36,1 miljoen euro.
 • Financiële vooruitzichten voor 2021 bevestigd: Orange Belgium verwacht een lage enkelcijferige omzetgroei, een EBITDAaL tussen 320 miljoen en 340 miljoen euro en eCapex tussen 200 miljoen en 220 miljoen euro.

Geconsolideerde kerncijfers van de Orange Belgium-groep

in miljoen euro Kw1 2020 Kw1 2021 Variatie
Omzet 333,9 330,4 -1,0%
Omzet uit retaildiensten 224,8 229,0 1,9%
      
EBITDAaL 62,2 70,1 12,8%
marge als % van de omzet 18,6% 21,2% 260 bp
eCapex1 -35,1 -36,1 2,6%
Operationele kasstroom2 27,0 34,1 26,0%
      
Netto financiële schuld 229,0 122,6  
       
 1. De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. In Kw1 2020 betaalde Orange Belgium 10,9 miljoen euro aan licentievergoedingen.
 2. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex, zonder licentievergoedingen

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

Het eerste kwartaal van het jaar werd gekenmerkt door zowel een niet-aflatende concurrentiedruk als de verlenging van de coronamaatregelen. Onze shops bleven open, maar met beperkte capaciteit, in overeenstemming met de aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten.

Dankzij de inzet van onze teammembers konden we zelfs een verbeterde klantervaring bieden en een aantal nieuwe klanten aantrekken dat vergelijkbaar was met het niveau van voor de pandemie.

Ondanks de uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd, heeft Orange Belgium goed standgehouden en heeft het dit kwartaal solide commerciële en financiële resultaten behaald.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

De positieve commerciële prestaties hebben zich vertaald in goede financiële resultaten. Ondanks de gezondheidscrisis is onze omzet uit retaildiensten opnieuw gestegen, wat bevestigt dat onze activiteiten goed standhouden. Dankzij ons transformatieprogramma, het seizoensgebonden effect binnen onze indirecte bedrijfskosten en de eenmalige opbrengst uit roaming, zijn we erin geslaagd om de EBITDAaL te verbeteren ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

Na dit eerste kwartaal kunnen we met zekerheid stellen dat we onze prognose die we vorig kwartaal hebben aangekondigd, zullen waarmaken.


Bijlage