Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 21 april 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving van NN Group NV ontvangen.

Kennisgeving van NN Group NV

  • Op 16 april 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van NN Group NV op 13 april de kennisgevingsdrempel van 10% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Op 13 april 2021 bezit NN Group NV in totaal 7.515.952 stemrechten. 5.700.000 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV, 784.117 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners BV, 659.335 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners Belgium SA, 200.000 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, 95.000 stemrechten worden gehouden door Movir NV, en 77.500 stemrechten worden gehouden door NN Re (Netherlands) NV.
  • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit NN Group NV op 13 april 2021 in totaal 10,37% van het totaal aantal stemrechten.
  • De kennisgeving van NN Group NV kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV