Intervest Offices & Warehouses - Tussentijdse verklaring van de raad van toezicht over het eerste kwartaal 2021

Organische groei huurinkomsten: 5%

Vastgoedportefeuille: € 1.045 miljoen, groei met 3%

Waardestijging door aanscherping rendementen in logistiek vastgoed met gemiddeld 16 bp

EPRA resultaat per aandeel: € 0,38 (€ 0,36 - 1e kwartaal 2020)

EPRA NTA: € 23,63 per aandeel (€ 22,40 - 31 december 2020)

Bezettingsgraad: 93% totaal, stabiel

  • 88% kantoren: stabiel
  • 95% logistiek vastgoed: stabiel
  • 100% logisitek vastgoed Nederland: stijging met 2%-punten

Schuldgraad: 41,5%

Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,0% (2,0% - 1e kwartaal 2020)

Beoogd brutodividend per aandeel voor 2021: € 1,53 - op hetzelfde peil als voor 2020

Verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2021 op basis huidige forecasts tussen € 1,62 en € 1,65

Solide basis door sectorale spreiding van huurders, € 156 miljoen ongebruikte kredietlijnen en sterke balans


Bijlage