Ageas rapporteert goede resultaten over het eerste kwartaal 2021

Ageas rapporteert goede resultaten over het eerste kwartaal 2021

 • Goede start van het jaar
 • Alle segmenten dragen het sterke nettoresultaat
 • Solide commerciële prestatie zowel in Leven als in Niet-Leven

 
Nettoresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep bedroeg EUR 296 miljoen en was te danken aan solide operationele prestaties in zowel Leven als Niet-Leven.
 • Het nettoresultaat Verzekeringen steeg van EUR 113 miljoen naar EUR 318 miljoen.
 • Het nettoresultaat Niet-Leven bedroeg EUR 91 miljoen in vergelijking met EUR 24 miljoen in het eerste kwartaal vorig jaar.
 • Het nettoresultaat Leven bedroeg EUR 227 miljoen.in vergelijking met EUR 89 miljoen vorig jaar.
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep in het eerste kwartaal (tegen 100%) steeg met 6% tot EUR 12,6 miljard.
 • Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) steeg met 4% tot EUR 10,4 miljard dankzij Azië en België.
 • Het premie-inkomen Niet-Leven (tegen 100%) steeg aanzienlijk tot EUR 2,2 miljard, inclusief de bijdrage van Taiping Reinsurance van EUR 355 miljoen.
Operationeel
resultaat
 • Uitstekende combined ratio van 91,7%.
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 92 basispunten en de operationele marge Unit-Linked bedroeg 34 basispunten. Beide marges bevinden zich binnen het streefbereik.
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 11,7 miljard of EUR 62,71 per aandeel.
 • De Solvency IIageas-ratio van de Groep bleef sterk op 195%
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 31 maart 2021 bedroegen EUR 1,2 miljard.
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting stegen in vergelijking met eind 2020 met 1% tot EUR 74 miljard.

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas .
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

CEO Hans De Cuyper van Ageas : " Ageas heeft in het eerste kwartaal van 2021 zowel commercieel als operationeel sterk gepresteerd. Uit de groei in het premie-inkomen van zowel Leven als Niet-Leven en het solide operationeel resultaat blijkt dat onze activiteiten en onze mensen in deze nog steeds door corona geteisterde wereld goed standhouden. Door de sterke prestatie in het eerste kwartaal hebben wij het vertrouwen dat we onze verwachtingen kunnen aanscherpen tot EUR 900 à 950 miljoen."

“We hebben ook nieuwe collega's van AvivaSA in Turkije welkom geheten. Onze investering in AvivaSA verschaft ons een evenwichtige aanwezigheid in Leven en Niet-Leven op de snelgroeiende Turkse markt. En in het Verenigd Koninkrijk hebben we afscheid genomen van de werknemers van Tesco Underwriting. We wensen hun alle succes voor de toekomst.”

 

Bijlage