Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 35 000 eigen aandelen vervreemd naar aanleiding van de uitoefening van aandelenopties. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 482 114 naar 3 447 114 (op een totaal van 60 414 841 aandelen of 5,71%).

DoelDatumAantal aandelenPrijs (€)
SOP 2015-201712 mei 20211 05534,600
SOP 2010-201412 mei 202117 50021,450
SOP 2015-201713 mei 202144534,600
SOP 2015-201713 mei 20212 00026,375
SOP 2015-201717 mei 20215 00034,600
SOP 2010-201418 mei 20219 00025,380

Bijlage