ABO-Group Environment kondigt de beursgang van haar aandelen aan op de gereglementeerde markt van Euronext Parijs

Gent, 2 juni 2021, 08:00 CEST – Persbericht / Gereglementeerde informatie

Notering op Euronext Parijs ter begeleiding van de ontwikkeling in Frankrijk en ter ondersteuning van haar overnamestrategie

De dubbele notering in Brussel en Parijs, de goede jaarresultaten 2020 én de aankondiging van het strategisch plan 2025, dat een verdubbeling van de omzet beoogt, versterken de zichtbaarheid van het aandeel

ABO-Group Environment nv, een gespecialiseerd ingenieursbureau, gericht op geotechniek, milieu en beheer van verontreinigde terreinen en bodems, kondigt de beursgang van haar aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Parijs aan. De eerste notering op deze markt zal plaatsvinden op vrijdag 4 juni 2021.

Ondersteunen van de voortdurende winstgevende groei en de uitvoering van het strategisch plan 2025

De kwaliteit van de jaarresultaten 2020, met een EBITDA-marge van 15% en een stijging van de bedrijfscashflow met 36%, illustreert het succes van het bedrijfsmodel van de groep, die 30 agentschappen en 513 medewerkers verenigt op drie Europese markten: België, Frankrijk en Nederland.

De goede commerciële resultaten, die behaald werden ondanks de gezondheidscrisis, en de positieve dynamiek van het eerste kwartaal, weerspiegelen het succes van de groep haar aangeboden duurzame engineeringdiensten, die in 2020 een omzet van 49,4 miljoen euro genereerden. ABO haar "one-stop-shop"-benadering op het gebied van geotechniek, milieu en het beheer van verontreinigde terreinen en bodems, helpt organisaties en lokale overheden een antwoord te bieden op actuele uitdagingen, zoals risico’s verbonden aan de klimaatverandering of nieuwe types van bodemverontreiniging, met name asbest en per- en polyfluoralkyl stoffen (PFAS).

Deze winstgevende groeicurve, die stevig verankerd is, ondersteunt het strategisch plan van ABO-Group, dat streeft naar een omzet van 100 miljoen euro tegen 2025. Het behalen van deze doelstelling, dat gedreven wordt door een evenwichtige ontwikkeling waarbij organische en externe groei gecombineerd worden, zal tevens kunnen rekenen op een ambitieus investeringsplan van 19 miljoen euro over de gehele periode, met het oog op de vernieuwing en uitbreiding van het machinepark en de technologische middelen, zonder innovatie op de verschillende vakgebieden uit het oog te verliezen. De financiering ervan zal hoofdzakelijk verzekerd worden door de financiële middelen van de groep, gezien de aanzienlijke generatie van operationele cashflow die eigen is aan het bedrijfsmodel. Dit kan mede versterkt worden door bankleningen, aangezien de eigenvermogensratio van 33,3% per 31 december 2020 de onderneming nog extra financiële speelruimte geeft. De externe groeicomponent werd al in gang gezet, gezien de groep de voorbije zes maanden reeds drie Franse overnames met succes heeft afgerond (Geo+ Environnement, SUBGEO en Geosonic France).

Frank De Palmenaer, CEO van ABO-GROUP Environment, verklaart: « Wij kijken er naar uit om deze nieuwe fase in het beursleven van het aandeel van ABO-Group aan te vatten en wij danken Euronext voor hun begeleiding. Deze transactie ondersteunt de expansie van de groep zowel in Frankrijk als op haar thuismarkten, die gedreven worden door de behoefte aan engineering-oplossingen, aangepast aan duurzaam bouwen en complexe bodemsaneringsvraagstukken. Dit is een structurele trend die volop aan de gang is en wordt aangewakkerd door de steeds veeleisender regelgeving, die nodig is om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Wij zijn erg verheugd te kunnen genieten van de verhoogde zichtbaarheid van de naam en het aandeel, zowel bij onze partners als bij investeerders, en wij kijken ernaar uit om ons strategisch investeringsplan voor 2025 verder uit te voeren via onze unieke expertise in duurzaamheid en engineering. »

Sébastien Gori, algemeen directeur van ABO-Group France, voegt eraan toe: « Al bijna 45 jaar staat geotechniek centraal in de ontwikkeling van ERG in Frankrijk. In de loop van haar bestaan, is ERG de referentie geworden voor geotechnische studies, met name op het gebied van tunnelproeven en bouwconstructies. De toetreding tot ABO-Group in 1998 heeft een aanzienlijke ontwikkeling van ons familiebedrijf mogelijk gemaakt. De dubbele notering in Frankrijk is dan ook het ideale moment om onze merken ABO en ERG wederzijds te versterken, waarbij het merk ABO toegevoegd wordt aan de Franse benaming van onze bedrijven. In Frankrijk sluit onze strategie vandaag perfect aan bij de ecologische overgang en in het bijzonder betreffende de gevolgen van de klimaatverandering, het ontstaan van nieuwe vervuilingen,..., allemaal veelbelovende opportuniteiten voor onze toekomstige ontwikkeling. »

Over ABO-Group

ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer
CEO ABO-Group Environment NV
frank.depalmenaer@abo-group.eu
T +32 (0)4 96 59 88 88

Bijlage