Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen van Templeton Investment Counsel, Kabouter Management en Alychlo

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 juni 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen van Templeton Investment Counsel, Kabouter Management en Alychlo

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Templeton Investment Counsel, LLC, Kabouter Management, LLC en Alychlo NV.

Kennisgeving van Templeton Investment Counsel, LLC

 • Op 1 juni 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Templeton Investment Counsel, LLC op 27 mei 2021 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
 • De kennisgeving vindt plaats door een ‘persoon die alleen kennis geeft’.
 • Op 27 mei 2021 bezit Templeton Investment Counsel, LLC in totaal 2.188.281 stemrechten (vorige kennisgeving: 2.121.981 stemrechten).
 • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit Templeton Investment Counsel, LLC op 27 mei 2021 3,02% van het totaal aantal stemrechten.
 • Templeton Investment Counsel, LLC is een 100% dochtermaatschappij van Templeton Worldwide Inc., een 100% dochteronderneming van Franklin Resources, Inc.
 • Templeton Investment Counsel, LLC maakt gebruik van de vrijstelling van de verplichting om haar deelnemingen samen te voegen uit hoofde van Artikel 11, paragraaf 2 van de wet van 2 mei 2007 en Artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008.
 • De kennisgeving van Templeton Investment Counsel, LLC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link

Kennisgeving van Kabouter Management, LLC

 • Op 1 juni 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Kabouter Management, LLC op 27 mei 2021 de kennisgevingsdrempel van 5% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
 • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
 • Op 27 mei 2021 bezit Kabouter Management, LLC in totaal 3.787.982 stemrechten (vorige kennisgeving: 2.286.973 stemrechten).
 • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit Kabouter Management LLC op 27 mei 2021 5,23% van het totaal aantal stemrechten.
 • Kabouter Management, LLC, beheerder van fondsen en accounts, is een houder van stemrechtverlenende effecten in Fagron NV. Kabouter Management, LLC beheert deze stemrechtverlenende effecten rechtstreeks (dat wil zeggen niet via dochterondernemingen of gelieerde bedrijven). Zeggenschap over Kabouter Management, LLC wordt uitgeoefend door de heren Peter Zaldivar en Marcel Houtzager.
 • Kabouter Management, LLC is een fondsbeheerder die naar eigen inzicht stemrecht mag uitoefenen met betrekking tot de stemrechtverlenende effecten in Fagron NV die door zijn onderliggende fondsen en afzonderlijke accounts gehouden worden. In de voorliggende situatie geldt krachtens artikel 9 §2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 een kennisgevingsplicht voor de fondsbeheerder (dat wil zeggen Kabouter Management, LLC).
 • De kennisgeving van Kabouter Management, LLC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Kennisgeving van Alychlo NV

 • Op 2 juni 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Alychlo NV en Marc Coucke op 27 mei 2021 onder de kennisgevingsdrempel van 10% terecht is gekomen door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
 • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
 • Op 27 mei 2021 bezitten Alychlo NV en Marc Coucke in totaal 3.641.933 stemrechten (vorige kennisgeving: 10.749.267 stemrechten). 3.634.886 stemrechten worden gehouden door Alychlo NV en 7.047 stemrechten worden gehouden door Marc Coucke.
 • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezitten Alychlo NV en Marc Coucke op 27 mei 2021 in totaal 5,02% van het totaal aantal stemrechten.
 • Alychlo NV wordt gecontroleerd door Marc Coucke.
 • De kennisgeving van Alychlo NV kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen van Templeton Investment Counsel, Kabouter Management en Alychlo