Umicore kondigt opvolging CEO aan

Umicore kondigt opvolging CEO aan

Umicore ’s raad van toezicht heeft Mathias Miedreich benoemd tot opvolger van Marc Grynberg als CEO van de Groep in het vierde kwartaal van dit jaar. Marc en Mathias zullen samen werken om een optimale onboarding van Mathias en een vlotte overdracht van leiderschap te verzekeren.

Mathias, geboren in 1975 en van Duitse nationaliteit, is momenteel lid van het directiecomité van Faurecia , een toonaangevende wereldwijde leverancier binnen de autosector met een sterke focus op duurzame mobiliteit. Sinds begin 2019 is hij Executive Vice-President van Faurecia 's Clean Mobility. Deze divisie genereerde in 2020 inkomsten van 3,8 miljard euro en heeft meer dan 20.000 werknemers in dienst in 80 vestigingen wereldwijd, waaronder 8 O&O-centra. Mathias behaalde een masterdiploma in International Business Management aan de Friedrich-Alexander universiteit te Erlangen-Nürnberg en begon zijn carrière in Strategy Consulting bij KPMG. Daarna stapte hij over naar de autosector, waar hij meer dan 20 jaar ervaring opdeed in verschillende leidinggevende functies in Europa en Azië. Voordat hij in 2013 bij Faurecia in dienst trad als Vice President Strategy & New Technologies voor de Clean Mobility divisie, werkte hij bij Siemens en Continental .

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht, verklaarde: "We hadden de lat zeer hoog gelegd om een waardige opvolger te vinden voor Marc en we zijn ervan overtuigd dat Mathias heeft wat nodig is om Umicore met succes te leiden in de volgende fase van haar ontwikkeling. Zijn ruime internationale ervaring opgedaan bij toonaangevende internationale ondernemingen, zijn grondige kennis van de autosector en zijn sterke focus op klanten, mensen en technologie vormen de juiste mix voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf". 

De raad van toezicht zal ook de benoeming van Marc als lid van de raad van toezicht voorstellen op de gewone aandeelhoudersvergadering van 2023.

Thomas Leysen: "Dit zou ervoor zorgen dat Marc's ongeëvenaarde kennis van Umicore en haar markten, alsook zijn strategische inzichten ter beschikking van de onderneming zullen blijven. In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code wordt de benoeming voorgesteld in 2023 na een gepaste pauze om de vereiste autonomie van de nieuwe CEO te verzekeren."

Marc Grynberg, CEO van Umicore : "Ik ben blij dat Mathias werd gekozen om mij op te volgen. Hij beschikt over een sterke combinatie van professionele en interpersoonlijke vaardigheden om samen met de directieraad en alle Umicore-medewerkers het volgende hoofdstuk in het succesverhaal van Umicore te schrijven. Ik zal voor een vlotte leiderschapsovergang zorgen en geef de fakkel met vertrouwen aan Mathias door. Ik ben ook blij dat de raad van toezicht mijn benoeming zal voorstellen en ik kijk ernaar uit om deel te blijven uitmaken van deze prachtige onderneming en bij te dragen tot haar boeiende reis.” 

Mathias Miedreich: "Ik ben erg verheugd om Umicore te vervoegen en te leiden als nieuwe CEO. De enorme staat van dienst van het bedrijf, dat zichzelf heeft omgevormd tot een van de leidende spelers in de domeinen van schone mobiliteit en recyclage, is uitstekend en ongeëvenaard in de sector. Met haar enorm potentieel voor de toekomst ben ik vereerd dat de raad van toezicht mij geselecteerd heeft om Umicore te leiden naar de volgende fase van duurzame groei en technologisch leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat ik met de ervaring die ik heb opgedaan, een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren, niet alleen aan het groeipad van Umicore , maar vooral ook aan haar impact op een netto-nul CO2-wereld". 


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene +32 2 227 7221                                  saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck   +32 2 227 74 34                                aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations 

Marjolein Scheers   +32 2 227 71 28                             marjolein.scheers@umicore.com 


Umicore profiel

Umicore  is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep.  Umicore  legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van  Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van  Umicore  – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van € 20,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.800 mensen in dienst.