Umicore en ENGIE ondertekenen een langetermijnovereenkomst voor de levering van hernieuwbare elektriciteit aan de kathodematerialenfabriek van Umicore in Polen

Umicore en ENGIE ondertekenen een langetermijnovereenkomst voor de levering van hernieuwbare elektriciteit aan de kathodematerialenfabriek van Umicore in Polen


ENGIE en wereldwijde materiaaltechnologiegroep Umicore hebben een langetermijnovereenkomst (Power Purchase Agreement, PPA) gesloten om de nieuwe fabriek van Umicore in Nysa, Polen, te bevoorraden met hernieuwbare elektriciteit. Het wordt de eerste fabriek in Europa voor de productie van kathodematerialen, een essentieel ingrediënt in herlaadbare lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen.

ENGIE zal groene elektriciteit leveren vanuit zijn bestaande windpark in Pągów (provincie Opole) op 80 km van Nysa. Het windpark is voor 100% in eigendom van ENGIE en werd in 2012 in gebruik genomen.

Dit is de eerste PPA die ENGIE heeft ondertekend met een industriële onderneming in Polen. De PPA zal ENGIE in staat stellen de economische levensvatbaarheid van het windpark veilig te stellen tot na het einde van de huidige subsidieregeling. Tegelijk zal de PPA bijdragen tot Umicore ’s roadmap om klimaatneutraal te zijn tegen 2035 en de bevoorrading met hernieuwbare elektriciteit van de fabriek in Nysa op lange termijn veiligstellen. Umicore neemt het voortouw op het vlak van duurzaamheid door hernieuwbare energieprojecten te stimuleren en haar engagement draagt bij tot de maximalisering van de levensduur van hernieuwbare elektriciteitsbronnen op het Poolse net.

De fabriek van Umicore in Nysa is de eerste fabriek in Europa die kathodematerialen op industriële schaal zal produceren en wordt weldra in gebruik genomen. De eerste commerciële productievolumes worden verwacht aan het einde van het jaar. Umicore zal vanaf de opstart van de activiteiten 100% groene elektriciteit gebruiken op de site.

Eric Stab, CEO van ENGIE Noord-, Zuid- en Oost-Europa, zei: "Als een van de meest geïndustrialiseerde landen in Europa zal Polen een sleutelrol spelen in de doelstellingen van klimaatneutraliteit in Europa. Als een belangrijke producent van hernieuwbare energie ziet ENGIE veel mogelijkheden om in de komende jaren groene PPA's voor bedrijven te ontwikkelen in Polen, gezien de engagementen tot koolstofreductie die veel internationale en Poolse bedrijven zijn aangegaan. ENGIE's doel en strategie zijn volledig afgestemd op deze doelstelling en ENGIE is bereid om Umicore , een van zijn historische klanten in België, te ondersteunen bij het bereiken van haar doelstelling van koolstofneutraliteit in Polen.”

Marc Grynberg, CEO van Umicore , zei: "We zijn heel trots dat onze fabriek voor kathodematerialen, de eerste in Europa, vanaf de start van de productie klimaatneutraal zal zijn. Umicore neemt hiermee een grote voorsprong op haar concurrenten en zet hiermee een belangrijke stap in onze race om tegen 2035 een netto-nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken.”


Over UMICORE :

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van € 20,7 miljard) en heeft 10.800 mensen in dienst.


Voor meer informatie:

Investeerdersrelaties
Saskia Dheedene          +32 2227 72 21                         saskia.dheedene@umicore.com
Eva Behaeghe              +32 2 227 70 68                        eva.behaeghe@umicore.com

Mediarelaties
Marjolein Scheers         +32 2 227 71 47                        marjolein.scheers@umicore.com


Over ENGIE :

Wij zijn een wereldwijd toonaangevend bedrijf op vlak van koolstofarme energie en diensten. Met onze 170 000 medewerkers, klanten, partners en belanghebbenden zetten wij ons elke dag in om de transitie naar een koolstofneutrale wereld te versnellen door middel van energie-efficiëntere en milieuvriendelijkere oplossingen. Geleid door onze bestaansreden, richten wij ons op economische prestaties die ook een positieve impact op mens en planeet hebben. Onze kernactiviteiten (hernieuwbare energie, gas, diensten) dienen hierbij als hefboom om onze klanten competitieve oplossingen aan te bieden.

Omzet in 2020: 55,8 miljard euro. De groep is genoteerd in Parijs en Brussel (ENGI) en is vertegenwoordigd in de belangrijkste financiële (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) en niet-financiële indexen (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europa 120 / Frankrijk 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, en Stoxx Global 1800 ESG).

ENGIE perscontact:

Tel: Frankrijk: +33 (0)1 44 22 24 35
E-mail: engiepress@engie.com
Twitter: @ENGIEpress

ENGIE Polen contact:
Magdalena Jarominska
Communicatiemanager

Tel : +48 604 299 672