KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 15 november 2021, 18u00

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving op 12 november 2021 een transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat The Capital Group Companies, Inc.("CGC") de rapporteringsdrempel van 5% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’) opwaarts overschreden heeft, tot 5.06%.

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van (effecten met) stemrechten
 • Kennisgeving door: CGC.
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
 • Transactiedatum: 11 november 2021
 • Overschreden drempel: 5%

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 416 694 558
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlage